Keskittymisen valmiudet

Harjoite 2: Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Harjoitukset auttavat kiinnittämään enemmän huomiota keskittymiseen ja sen harjoitteluun lajiharjoittelun yhteydessä.
  • Harjoitukset auttavat myös oivaltamaan keskittymisen merkityksen suoritusten laadulle ja oppimiselle.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoitukset toteutetaan lajisuoritusten yhteydessä eivätkä ne vie ylimääräistä aikaa.
  • Toistoja voidaan tehdä yhä uudelleen. Keskittymisen kohteita ja harjoitteita vaihtelemalla harjoitus säilyy kiinnostavana.
  • Harjoitus kannattaa toistaa silloin tällöin muistutuksena siitä, kuinka tärkeä merkitys keskittymisellä on.

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoitukset suoritetaan lajisuorituksien yhteydessä.
  • Ei muita kuin lajiin kuuluvat välineet.

SUORITUSOHJEET

  1.  Lue läpi alla esitellyt vinkit, ja tulosta ne halutessasi kirjallisena mukaan lajiharjoituksiin.

 

Vinkki 1:     

Sovi urheilijoiden kanssa jokin merkki, jonka kuullessaan he tietävät harjoituksen aikana toimia seuraavasti: ”Aina kun kuulet merkin, pysähdy ja tarkista, mihin keskityit juuri äsken. Kerro huomiosi valmentajalle tai harjoituskaverille. Pohtikaa, oliko se hyvä keskittymisen kohde.”

Valmentaja antaa halutessaan urheilijoille lisäksi ohjeen, että he saavat tarvittaessa kysyä valmentajalta, mihin heidän kannattaisi seuraavaksi keskittyä, jotta suoritus olisi hyvä. Vaihtoehtoisesti valmentaja voi antaa yhteisen keskittymisen kohteen kaikille. Pysäytyksiä keskittymisen tarkastamiseksi voi tehdä harjoituksen aikana tilanteeseen sopien vain yhden tai vaikka kymmeniä. Määrää kannattaa vaihdella, jotta ne pysyvät urheilijoille yllätyksellisinä.

 

Vinkki 2:

Valitse jokin lajille tyypillinen perusharjoite, esimerkiksi jonkinlainen ponnistus. Pyydä urheilijoita suorittamaan kyseinen liike tai suoritus ensin esimerkiksi kymmenen kertaa niin, että tarkkaavaisuus suunnataan johonkin, ehkä yllättävään kohteeseen, kuten esimerkiksi käsiin tai varpaisiin tai katseeseen.

Tämän jälkeen sama suoritus toistetaan uudestaan kymmenen kertaa niin, että tarkkaavaisuus suunnataan johonkin kokonaan toiseen asiaan. Lopuksi vaihdetaan ajatuksia siitä, oliko suorituksissa eroja ja mistä erot johtuivat. Edetään myös pohtimaan, minkälainen keskittymisen tapa ja kohde on kullekin yksilöllisesti paras suorituksen onnistumisen kannalta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: