Lasten innostus ja motivaatio

Harjoite: Lasten omat tavoitteet

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Motivaation valmiudet:

Motivaation perustaidot:

Motivaation huipputaidot:

Lasten omat tavoitteet

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla voidaan antaa lapsille tärkeä mahdollisuus kertoa omista toiveistaan ja tavoitteistaan urheiluharjoituksissa.
 • Harjoite mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite toteutetaan jokaisen harjoitusryhmän lapsen kanssa vuorotellen esimerkiksi harjoituksen alussa tai lopussa.
 • Aikaa kuluu n. 5 minuuttia / lapsi.
 • Harjoite voidaan toistaa aina uudelleen harjoituskauden alussa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite voidaan suorittaa lajiharjoittelun tilassa tai muussa tilassa.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä kukin lapsi vuorollaan juttelemaan kanssasi tavoitteista.
 2. Kysy lapselta, jonka jutteluvuoro on, onko hänellä mielessä jotain, mitä hän haluaisi oppia tulevan harjoituskauden aikana. Kirjatkaa tavoite taulukkoon.
 3. Jos lapsi ehdottaa jotain sellaista, joka mielestäsi on liian vaikeaa tai muulla tavoin mahdotonta saavuttaa kuluvan kauden aikana, keskustelkaa asiasta ja keksikää yhdessä jotain sellaista, joka on mahdollista, mutta edelleen lapsen mielestä tärkeää ja jota hän itse haluaa. On tärkeää asettaa jokaiselle lapselle sellainen tavoite, jonka hän varmasti saavuttaa. Tavoitteiden haastavuutta voidaan lisätä lasten iän ja tavoitteellisen harjoittelun lisääntyessä.
 4. Lopuksi pohtikaa yhdessä yksinkertainen ja konkreettinen toimintasuunnitelma, jonka avulla lapsi voi heti alkaa etenemään kohti tavoitettaan.
 5. Palatkaa tarkastelemaan tavoitetta ja toimintasuunnitelmaa muutaman kerran kauden aikana ja muuttakaa niitä tarvittaessa.
 6. Lopuksi, kun lapsi saavuttaa tavoitteen, huomioidaan asia, ja haluttaessa juhlistetaan kauden lopuksi tavoitteiden saavuttamista jollain lasten itse keksimällä mukavalla tavalla.