Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoite: Itseluottamuksen portfolio

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Itseluottamuksen portfolio

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Valmiustason itseluottamuksen harjoittelussa aloitettiin keräämään harjoituslomakkeita ja muita tärkeitä materiaaleja liittyen urheilijan itseluottamukseen niin kutsuttuun itseluottamuskansioon. Tämä kansio on nyt tarkoitus muuttaa portfolioksi, eli esitykseksi ja todistukseksi urheilijan voimakkaasta ja tietoisesta itseluottamuksesta ja kyvystä vaikuttaa omaan itseluottamukseen.
  • Portfolio voi toimia merkittävänä välineenä säilyttää itseluottamus tai palauttaa se myös haasteellisissa tilanteissa urheilu-uralla.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Jokainen urheilija suunnittelee ja kokoaa oman Portfolionsa, jota voi jatkossa päivittää koko urheilu-uransa ajan.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Urheilijat tarvitsevat kansion, johon materiaali kerätään.

 

SUORITUSOHJEET

  1. Käy läpi harjoituksen tavoite harjoituslomakkeen avulla.
  2. Sopikaa samalla aikataulusta, jossa urheilijat laittavat portfolion alkuun. Sopikaa myös halutessanne, kuinka usein palaatte asiaan ja katsotte yhdessä, miltä portfoliot näyttävät.
  3. Suosittelemme rakentamaan portfolioiden tarkastelusta rutiinin, joka suoritetaan esimerkiksi aina kauden alussa ja lopussa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: