Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoite: Tutustu itseesi muiden silmin

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Tutustu itseesi muiden silmin

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Harjoituksen avulla urheilija voi vieläkin vahvistaa ja laajentaa omaa itsetuntemustaan käyttäen apuna muiden ihmisten arvioita itsestään.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoitukseen kuluva aika riippuu avuksi pyydettävien ihmisten määrästä ja aikatauluista.
  • Harjoituslomakkeen täyttämiseen kuluu keskimäärin 15-30 minuuttia.
  • Harjoitus tehdään yhden kerran urheilijaa kohti. Se voidaan haluttaessa toistaa vuosien kuluessa.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoituslomake

 

SUORITUSOHJEET

  1. Käykää harjoituksen tavoite ja kulku läpi harjoituslomakkeen avulla.
  2. Suunnitelkaa käytännön toteutus, ja valitkaa ihmiset, joiden haluatte arvioivan urheilijaa itsenne lisäksi.
  3. Kun urheilija on saanut arviot ja pohtinut ajatuksiaan niiden perusteella, sopikaa aika keskustelulle käydäksenne vielä yhdessä ajatuksia ja jatkosuunnitelmat läpi.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: