Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoite: Onnistumisen usko

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

 

Itseluottamuksen perustaidot:

 

Itseluottamuksen huipputaidot:

 

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Onnistumisen usko

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa varmistamaan urheilijan uskoa omien tavoitteidensa toteutumiseen ja samalla se vahvistaa urheilijan itseluottamusta.
 • Harjoitus auttaa varmistamaan urheilijan tavoitteiden realistisuuden ja samalla sen, että urheilija kokee tavoitteiden olevan mahdollisia kovalla työllä saavuttaa. Tämä lisää motivoitumista sekä tavoitteiden toteutumisen ja onnistumisen todennäköisyyttä.
 • Harjoitus muokkaa lisäksi tiimiä ja urheilijan verkostoa kiinteämmäksi lisäämällä vuorovaikutusta ja tietoisuutta tavoitteista.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vaatii urheilijan verkostoon kuuluvien ihmisten tapaamista, ja siten harjoituksen valmistumisesta tulee sopia tämä huomioiden.
 • Harjoitus toistetaan kerran ja mahdollisesti uudelleen vuosien kuluessa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijalle harjoituslomake

 

SUORITUSOHJEET

 1. Käykää harjoituksen tavoite ja kulku läpi harjoituslomakkeen avulla.
 2. Pohtikaa käytännössä, keitä ihmisiä harjoituksen avuksi valitaan, ja miten lomake saadaan toimitettua heille kaikille.
 3. Haluttaessa harjoitusta voidaan käyttää myös siten, että tiimi ja verkosto kutsutaan sitä varten kokoon, jolloin saadaan samalla pidettyä palaveri näistä ja muistakin asioista.
 4. Riippuen urheilijan itseluottamuksen ja koko urheilun tilanteesta, keskustelu voidaan laajentaa koskemaan myös mahdollisia matkalla koettavia haasteita sekä toimintasuunnitelmia niiden varalle.
 5. Lopuksi urheilija täyttää lomakkeen viimeisen osan asiaa huolellisesti pohtien.
 6. Harjoituslomake talletetaan itseluottamuksen portfolioon.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: