Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoite: Toimintasuunnitelma itseluottamuksen harjoittamiseksi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Toimintasuunnitelma itseluottamuksen harjoittamiseksi

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla urheilija laatii toimintasuunnitelmat, joiden avulla hän onnistuu jatkossa lisäämään hyvää itseluottamusta herättäviä ajatuksia, tunteita ja tilanteita.
 • Urheilija suunnittelee lisäksi toimintasuunnitelmat itseluottamustaan erityisesti haastaviin tilanteisiin.
 • Harjoittelun tuloksena urheilija on valmiimpi ja taitavampi säätelemään itseluottamukseen vaikuttavia ajatuksia ja tilanteita, jolloin itseluottamus säilyy tasaisemmin korkeana.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluu aikaa 20-60 minuuttia riippuen käsittelyn ja pohdinnan syvyydestä ja urheilijan tietoisuudesta asioista etukäteen.
 • Harjoitus tehdään ensin yhden kerran urheilijaa kohti. Kun tuntuu, että tavoitteet on saavutettu, harjoitus voidaan toistaa uusien, käytännössä toteutettavien asioiden suunnittelemiseksi.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoittelutiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen ja se mahdollistaa kirjoittamisen.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET

 1.  Suorittakaa ensin mielellään TrainingFocuksen itseluottamuksen perustaitojen harjoituksia.
 2. Käykää harjoituksen tavoite ja kulku läpi harjoituslomakkeen avulla.
 3. Pohtikaa asioita tarvittaessa yhdessä saavuttaaksenne mahdollisimman käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia suunnitelmia itseluottamuksen harjoittamiseksi.
 4. Kun suunnitelmat ovat valmiina, asettakaa ne johonkin sellaiseen paikkaan, että ne pysyvät mielessä ja suunnitelmien toteutumista on helppoa arvioida.
 5. Sopikaa, milloin ja miten arvioitte säännöllisesti, toteutuvatko suunnitelmat.
 6. Sopikaa myös valmiiksi ajankohta, jolloin arvioitte, tulisiko suunnitelmia muuttaa tai laatia kokonaan uudet, jos tavoitteita ja taitoja on jo riittävästi saavutettu.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: