Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoite: Itseluottamusankkurit kilpaillessa

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Itseluottamusankkurit kilpaillessa

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kilpailutilanteissa tai muissa vastaavalla tavalla ihmisen  itseluottamuksen kokemuksia haastavissa tilanteissa urheilijat hyötyvät erityisesti tilanteisiin opetelluista ajatuksista ja toimista, jotka palauttavat tarvittaessa itseluottamuksen tunteet takaisin raiteilleen.
 • Harjoite auttaa muodostamaan tällaisia niin kutsuttuja itseluottamusankkureita, eli asioita, ajatuksia ja toimia, jotka harjoittelun myötä itsestään herättävät itseluottamuksen tunteita urheilijassa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen suunnitteluun kuluva aika vaihtelee sen mukaan, kuinka tietoinen urheilija on itseluottamukseensa vaikuttavista tilanteista ja asioista ennen harjoituksen aloittamista.
 • Ankkurien opettelu niin, että ne helposti ja tehokkaasti nostavat urheilijan itseluottamusta, vie yksilöllisesti aikaa harjoittelun säännöllisyydestä riippuen muutamasta viikosta kuukausiin.
 • Kun harjoitus on suunniteltu valmiiksi, sitä harjoitellaan jatkuvasti, ja tarvittaessa muunnellen sitä voidaan käyttää koko urheilijan uran ajan.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilija tarvitsee harjoituslomakkeen ja kynän.
 • Harjoitus kannattaa tehdä rauhallisessa tilassa.

 

SUORITUSOHJEET

 1.  Käykää harjoituksen tavoitteet ja kulku tarkasti läpi harjoituslomakkeen avulla.
 2. On tärkeää, että urheilija ymmärtää tarkoin harjoituksen idean ja motivoituu sen suunnitteluun ja opetteluun huolellisesti ja pitkäjänteisesti.
 3. Kun harjoitus on suunniteltu valmiiksi, seuratkaa harjoituspäiväkirjan ja keskustelujen avulla, miten urheilija edistyy ankkureiden toimivuuden harjoittelussa.
 4. Muuttakaa tarvittaessa ankkureita, mutta vasta, jos niitä on harjoiteltu kymmeniä kertoja ilman, että vaikutusta havaitaan.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: