Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoite: Itseluottamuksen arviointi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Itseluottamuksen arviointi

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Itseluottamuksen arviointi on viimeinen itseluottamuksen taitojen harjoitus. Se auttaa urheilijaa arvioimaan omaa itseluottamuksen tilaa, ja antaa jatkoehdotuksia teemoista, joita kehittämällä voi edelleen vaikuttaa myös itseluottamuksen kehittymiseen.
 • Testin avulla voi myös myöhemmin harjoittelun kuluessa arvioida itseluottamuksen kehittymistä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus kestää yhteen menoon tehtynä n. 30 minuuttia.
 • Harjoituksen voi tehdä myös osissa.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran siinä vaiheessa, kun kaikki muut Huipputaidot –tason itseluottamusharjoitteet on harjoiteltu. Tämän jälkeen harjoitus voidaan toistaa esimerkiksi kolmen kuukauden – puolen vuoden kuluttua, kun urheilija on harjoitellut mm. itseluottamusankkureita ja muita toimintasuunnitelmia, sekä mahdollisesti tarkastellut ja harjoitellut myös muita itseluottamukseensa liittyviä teemoja, kuten tavoitteenasettelua ja kilpailuun valmistautumista ja kilpailemista.
 • Harjoitus on helppo toteuttaa suurillekin ryhmille, jolloin valmentaja saa nopeasti tietoa jokaisen omasta arviosta koskien omaa itseluottamuksen kokemusta urheiluun liittyvissä tilanteissa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoittelun tilassa tai muussa tilassa, joka on riittävän rauhallinen.
 • Urheilijoille harjoituslomakkeet ja kynät.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Käykää harjoituksen tavoitteet ja kulku tarkasti läpi harjoitusmonisteen avulla.
 2. On tärkeää, että urheilija saa tarvittaessa valmentajalta tukea asioiden tarkasteluun ja jatkosuunnitteluun.
 3. Kun harjoitus on suunniteltu valmiiksi, tallettakaa harjoituslomake myöhempää tarkastelua ja vertailua varten.
 4. Sopikaa valmiiksi päivämäärä, jona seuraavan kerran arvioitte tilannetta ja päätätte jatkoharjoittelusta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: