Itseluottamuksen huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Itseluottamuksen huipputaitojen tavoitteita:

 

  • Urheilija saavuttaa syvän itsetuntemuksen tason
  • Motivoituminen taitojen kehittämiseen yhä lähemmäs lajin ja tasaisen hyvinvoinnin vaatimuksia
  • Taito suunnitella käytännön toimia ja harjoitteita, jotka ylläpitävät ja auttavat palauttamaan itseluottamuksen tunteen haastavissakin tilanteissa

 

 

Huipputaitojen harjoitteet:

 

 

Harjoite 1: Itseluottamuksen portfolio

Tavoitteena on muuntaa valmiuksien tasolla aloitettu itseluottamuskansio erityiseksi, urheilijan huippu-urheilu-uraa edistäväksi esitykseksi vahvasta itseluottamuksesta sekä uskosta ja luottamuksesta tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Harjoite 2: Tutustu itseesi muiden silmin

Urheilija voi harjoitteen avulla laajentaa itsetuntemustaan ja päättää itsetuntemuksen harjoittelun prosessin. Harjoitteessa urheilija käyttää apuna muiden ihmisten arvioita itsestään. Urheilija pyytää hänet hyvin tuntevia henkilöitä kuvaamaan itseään vastaavilla ominaisuuspareilla, kuin joilla hän itse kuvasi itseään perustason harjoitteessa. Urheilija keskustelee häntä arvioineiden henkilöiden kanssa ymmärtääkseen varmasti arviot oikein.

 

Harjoite 3: Onnistumisen usko

Tavoitteena on edelleen vahvistaa urheilijan uskoa omien tavoitteiden saavuttamiseen.  Tämä vaikuttaa myönteisesti urheilijan itseluottamukseen, motivaatioon ja onnistumiseen. Harjoitteessa hyödynnetään koko urheilijan tiimin vahvuutta kokoontumalla palaveriin, joka vahvistaa urheilijan itseluottamusta.

 

Harjoite 4: Toimintasuunnitelma itseluottamuksen harjoittamiseksi

Harjoitteessa urheilija varmistaa itseluottamuksen myönteisen kehittymisen. Urheilija laatii tarkat toimintasuunnitelmat siihen, miten hyviä itseluottamuksen kokemuksia lisätään ja vahvistetaan, ja siihen, miten itseluottamusta haastavissa tilanteissa toimitaan tarkoituksenmukaisesti.

 

Harjoite 5: Itseluottamusankkurit kilpaillessa

Tavoitteena on lisätä itseluottamuksen tunteita ja suoritusvarmuutta kilpailutilanteisiin. Urheilija suunnittelee ja harjoittelee kilpailun eri vaiheisiin ajatuksia, mielikuvia tai toimia, jotka herättävät hänessä itseluottamusta ja muita kilpailussa onnistumiseksi tarvittavia tunnetiloja.

 

Harjoite 6: Itseluottamuksen arviointi

Harjoite toimii hyvin yhteenvetona urheilijan itseluottamuksen kehittämisen prosessista TrainingFocuksen avulla. Urheilija vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät korkean itseluottamuksen tilanteisiin. Urheilija saa tietoa muista teemoista ja harjoitteista, jotka voivat myös liittyä urheilijan itseluottamuksen kokemuksiin. Niiden avulla itseluottamuksen harjoittelua voi halutessaan jatkaa.