Tietoisku itseluottamuksen huipputaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Alla on esitetty viisi huipputaitojen tasolla tärkeää tietoiskua liittyen itseluottamuksen harjoitteluun urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta itseluottamuksen huipputaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tietoiskuja voi käyttää myös keskustelujen herättelijöinä tai vauhdittajina sekä perusteltaessa urheilijoille itseluottamuksen harjoittelun merkityksellisyyttä.

 

 

TIETOISKU 1

Huipputaitava urheilija omaa  hyvän itsetuntemuksen, jonka myötä hän on oivaltanut myös sen, että urheilijan itseluottamus ei ole jatkuva tila, vaan se vaihtelee päivittäin ja jopa suorituksesta toiseen. Huipputaitavuus ei ole sitä, että itseluottamus olisi aina hyvä. Huipputaitavuus on sitä, että ei pelästy tunnetta itseluottamuksen horjumisesta vaan osaa käsitellä tunteen ja ajatukset mielessään ja jatkaa laadukasta suorittamista.

 

TIETOISKU 2

Huipputason urheilijan henkisen vahvuuden usein olennaisin piirre on horjumaton usko omiin kykyihin saavuttaa asetetut tavoitteet (mm. Jones, Hanton & Connaughton, 2002). Tämä on samalla hyvän itseluottamuksen kuvaus. Lisäksi urheilijat ja valmentajat kuvaavat huipputason itseluottamusta kyvyksi olla paremmin valmistautunut kuin vastustajat, kyvyksi selviytyä huipputason harjoittelun ja kilpailemisen vaatimuksista sekä kyvyksi palautua vastoinkäymisistä nousten niistä ylös yhä päättäväisempänä ja tietoisempana siitä, mikä vie huipulle (mm. Hasmen, kenttä, Gustafsson, 2009).

 

TIETOISKU 3 

Urheilijan itseluottamuksen kehittäminen vaatii kannustavaa ja positiivista palautetta sekä onnistumisen kokemuksia. Mutta urheilija voi oppia olemaan tai jo olla myös taitava kritiikin vastaanottaja, jolloin voidaan puhua kehittymisen ja korjaamisen kohteista suoremmin ja nopeammin. Valmentaja ja urheilija voivat parhaillaan käydä asiasta avointa keskustelua, jonka avulla vuorovaikutusta valmennuksessa voidaan tietoisesti hioa yksilöllisen valmennussuhteen mukaiseksi sekä urheilijan kehittymisen kannalta optimaaliseen suuntaan.

 

TIETOISKU 4 

Valmentajan on yleensä hyvä pysyä huipputasollakin urheilijan rinnalla ja tietoisena siitä, mitä urheilija itseluottamuksen tunteiden ja harjoittelun kanssa tekee ja kokee. Itseluottamus on yksilöllinen ja persoonallinen kokemus, mutta yhtä lailla taito, jota voidaan tietoisesti hioa. Näin ollen yhdessä urheilijan kanssa valmentaja oppii parhaiten löytämään keinot, joilla tukea urheilijaa tehokkaasti ja varmasti ylläpitämään tai palauttamaan suoritusvarmuuden ja itseluottamuksen.

 

TIETOISKU 5

Kaikissa TrainingFocuksen itseluottamuksen harjoituksissa tulee pyrkiä mahdollisimman pitkälle käytäntöön vietyihin ajatuksiin ja toimiin. Suurin osa meistä arvelee, että jos ajattelen myönteisesti, itseluottamukseni säilyy helpommin. Mutta miten tuo myönteinen ajattelu saadaan alkuun sekä kehittymään ja säilymään? Tämän onnistumiseksi tulee laatia yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia; milloin, missä ja mitä teen ja ajattelen. Näin voidaan kokeilla ja toistaa asioita, kunnes tiedetään toimivatko ne vai muutetaanko suunnitelmia.