Lasten itseluottamus

Harjoite: Valmentajan ajatuksia ja suunnitelmia lasten itseluottamuksen kehittämiseksi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Valmentajan ajatuksia ja suunnitelmia lasten itseluottamuksen kehittämiseksi

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Harjoite helpottaa ja johdattaa valmentajaa selvittämään ja pohtimaan, mitkä tekijät omassa valmennuksessa liittyvät voimakkaimmin lasten itseluottamuksen kehittämiseen.
  • Työskentely antaa samalla mahdollisuuden pohtia keinoja ja toimia, joiden avulla valmentaja voi halutessaan edelleen lisätä ja vahvistaa lasten itseluottamuksen kehittymistä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoitteen suorittaminen kestää noin 30-60 minuuttia.
  • Harjoitteen voi halutessaan tehdä uudestaan esimerkiksi vuoden välein, erityisesti, jos valmennettavat lapset ovat vaihtuneet tai tilanne on muulla tavoin selvästi muuttunut.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Rauhallinen tila
  • Harjoituslomake ja kynä

 

SUORITUSOHJEET

Tutustu harjoituslomakkeessa esitettyihin, lasten itseluottamuksen kehittymiseen vaikuttaviin asioihin.

  1. Valitse aiheista muutama, jotka tuntuvat kiinnostavilta ja tärkeiltä.
  2. Pohdi niiden osalta, millä tavoin asiat näkyvät omassa valmennuksessasi, ja miten voit halutessasi edelleen lisätä kyseisen asian osuutta valmennusryhmässäsi.
  3. Pohdittuasi vastauksia, säilytä lomake ja vastauksesi niin, että voit jatkossa palata ajatuksiisi ja toteuttaa suunnittelemiasi asioita valmentamiesi lasten itseluottamuksen kehittymiseen liittyen.

 

VINKKEJÄ!

Harjoitteen tehoa voidaan lisätä järjestämällä harjoitteen suorittaneiden valmentajien kesken keskusteluhetki, jossa jaetaan kunkin ajatuksia ja jokainen voi vielä täydentää omia suunnitelmiaan. Tapaamisessa voidaan kerätä yhteen esimerkiksi koko urheiluseuran valmentajien yhteisiä keinoja lasten itseluottamuksen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.