Lasten itseluottamus

Harjoite: Oman työn tarkkailu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Oman työn tarkkailu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Valmentajan työ on usein kiireistä ja kaiken huomion vievää, jolloin ei useinkaan ole mahdollista tai ei tule ottaneeksi mahdollisuutta tarkkailla omaa työtään tarkemmin.
 • Tämän harjoitteen tavoitteena on tarkkailla omaa valmennustyötä etukäteen sovitun ajanjakson ajan koskien erityisesti omaa palautteenantoa sekä sitä, millä tavoin oma valmennus omasta mielestä tukee lasten ja nuorten urheilijoiden itseluottamuksen kehittymistä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen kuluu aikaa kirjaamisen muodossa harjoitusten jälkeen muutamasta minuutista kymmeneen minuuttiin.
 • Muutoin harjoite suoritetaan lajivalmennuksen yhteydessä.
 • Harjoitteen voi suorittaa niin monta kertaa kuin haluaa.
 • Suosittelemmekin harjoitteen suorittamista sopivin väliajoin uudelleen.
 • Suosittelemme myös harjoitteen suorittamista erikseen valmentamilleen eri valmennusryhmille, koska oman valmennuksen tavat voivat suurestikin vaihdella eri urheilijoiden ja eri ryhmien kesken.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Omien muistiinpanojen kirjaamiseen voi käyttää oheista harjoituslomaketta tai sitten vain mitä tahansa vihkoa tai paperia ja kynää.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Päätä ensin ajanjakso, jonka ajan tarkkailet omaa valmennustyötäsi. Suosittelemme esimerkiksi viikon jaksoa muutaman kuukauden välein.
 2. Kiinnitä harjoituksessa tavallista enemmän tietoista huomiota seuraaviin kysymyksiin:
  1. Minkälaisia asioita harjoituksissa toteutuu, joiden voit olettaa tukevan hyvällä tavalla lasten itseluottamuksen kehittymistä?
  2. Mitä huomioita voit tehdä omasta ohjeiden antamisen tavastasi? Millä kaikilla tavoilla ohjeiden antamisesi tukee lasten yrittämistä ja onnistumista suorituksissa ja harjoituksista nauttimista?
  3. Mitä huomioita voit tehdä omasta palautteen annon tavastasi? Millä kaikilla tavoilla palautteenantosi tukee lasten yrittämistä ja onnistumista suorituksissa ja harjoituksista nauttimista?
  4. Huomaatko eroja omassa suhtautumisessasi  ja työskentelytavoissasi kohdistuen eri lapsiin?
 3. Pyri aluksi toimimaan ihan niin kuin ennenkin saadaksesi tärkeää tietoa omasta tyypillisestä valmentamisestasi.
 4. Kun olet tarkkailut työtäsi etukäteen päättämäsi ajanjakson ajan, istuudu alas analysoimaan havaintojasi. Pohdi, haluatko ja onko tarpeen kehittää jotain asiaa valmennustyössäsi, jotta se tukisi vieläkin paremmin lasten itseluottamuksen kehittymistä harjoituksissasi.
 5. Jos päätät, että haluat kehittyä jossain asiasssa, laadi toimintasuunnitelma tai voit myös täydentää edellisessä harjoituksessa suunnittelemiasi toimenpiteitä.
 6. Lopuksi päätä päivämäärä, jolloin palaat jälleen tarkistamaan, oletko kehittynyt suunnittelemallasi tavalla.

 

VINKKEJÄ

Harjoitus voidaan haluttaessa toteuttaa esimerkiksi seuran valmentajille yhdessä. Tällöin voidaan aluksi kokoontua yhdessä sopimaan oman työn tarkkailun ajanjaksosta. Lopuksi kokoonnutaan yhdessä keskustelemaan huomioista ja toimenpiteistä sekä sovitaan yhteinen seurantapäivämäärä. Valmentajat voivat myös tällöin sopia mahdollisista keinoista, joilla he keskenään voivat auttaa toisiaan esimerkiksi harjoituksen monipuolistamiseksi tai ryhmän hallinnassa.