Lasten itseluottamus

Harjoite: Onnistumisen elämykset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Onnistumisen elämykset

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite on harjoittelua monipuolistava, lapsia innostava harjoitus, joka kohentaa ja kehittää lapsen itsetuntemusta ja itsetuntoa.
 • Harjoitus luo tärkeitä valmiuksia ajatellen lapsen tulevaa kykyä ylläpitää ja kehittää omia itseluottamuksen tunteitaan urheiluun liittyvissä tilanteissa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen tulee varata aikaa noin 30-60 minuuttia lajiharjoituksen aluksi tai lopuksi.
 • Harjoite tehdään yhden kerran ja se voidaan toistaa esimerkiksi noin vuoden välein, kun lapset ovat kasvaneet ja kehittyneet.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoituksen voi suorittaa lajiharjoittelun tiloissa, kunhan sieltä löytyy riittävän iso tila, johon voidaan levittää omakuvaa varten tarvittavat paperit. Alustan tulee myös olla riittävän kova, jotta sen päällä voidaan piirtää ja kirjoittaa.
 • Harjoitusta varten tarvitaan iso paperirulla tai sitten isoja kartonkeja, joita voidaan teipata yhteen. Paras tilanne on, jos käytössä niin isoja papereita/rulla, että lapsi mahtuu sen päälle makuulleen. Mutta jos tämä ei ole mahdollista, käy pienempikin paperi. Lisäksi tarvitaan värikyniä.
 • Lisäksi lapsilla tulisi olla saatavilla edellisessä harjoitteessa tehty omian vahvuuksien lista.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro lapsille, että harjoitteessa jokainen piirtää paperille ison omakuvan, jonka jälkeen paperille kirjataan myös omat vahvuudet ja kaikenlaisia onnistumisia.
 2. Aloittakaa niin, että jokaiselle lapselle piirretään omakuva joko niin, että lapsi käy ison paperin päälle selälleen ja valmentaja piirtää omakuvan ääriviivat paperille, tai sitten niin, että pienemmälle paperille jokainen piirtää itse ihmisen ääriviivat.
 3. Kun omakuvan ääriviivat on hahmoteltu, lapset saavat itse piirtää ja värittää omakuvan ääriviivojen sisään.
 4. Lopuksi lapset kirjaavat edellisessä harjoitteessa huomioimansa vahvuudet paperiin omakuvan ympärille. Jos edellistä harjoitetta ei ole tehty, voidaan vahvuuksia keksiä tässä tilanteessa.
 5. Lisäksi kirjataan kaikenlaisia onnistumisia, joita lapsille tulee mieleen liittyen omaan urheiluun. Valmentaja auttaa heitä huomaamaan pieniäkin onnistumisia liittyen monipuolisesti urheilun eri puoliin, kuten harjoituksiin ja kilpailuihin, tekniikkaan ja psyykkiseen puoleen, kuten toisten kannustamiseen, hienoon yrittämiseen jne.
 6. Kun omakuvat ovat valmiit, ripustetaan ne jonnekin näkyville, jos se vain on mahdollista.

 

VINKKEJÄ!

Olisi hienoa, jos omakuvat voitaisiin laittaa esille niin, että lasten vanhemmat tulisivat vaikkapa vanhempainillan yhteydessä katsomaan niitä. silloin he voisivat lisäksi kertoa lasten vahvuuksista, joita tulee esiin myös kotona.