Lasten itseluottamus

Harjoite: Tehdään asioita joita osataan -viikko

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Tehdään asioita joita osataan -viikko

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla voidaan tuottaa lapsille jonkin harjoitusviikon aikana erityisen voimakkaita ja erityisen paljon itseluottamuksen kokemuksia.
 • Harjoite sopii käytettäväksi joko tilanteessa, jossa jostain syystä halutaan saada aikaan mahdollisimman paljon onnistumisen elämyksiä jollekin lapselle tai koko harjoitusryhmälle, tai sitten milloin vain, sillä kaikille lapsille ja nuorille tekee hyvää välillä tuntea onnistuvansa urheilussaan erityisen hyvin.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite toteutetaan suunnittelemalla lajiharjoituksen ohjelma esimerkiksi noin viikon ajaksi harjoitteen tavoitteen mukaiseksi.
 • Harjoitteen voi toistaa aina kun haluaa tai sille on tarvetta.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Ei välineitä, paitsi tarvittaessa valmentajan kirjallinen, etukäteen laadittu suunnitelma lajiharjoituksen ohjelmasta.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Suunnittele valmentajana lasten harjoittelun ohjelmointi esimerkiksi kahden tai kolmen seuraavan harjoituksen ajalle sellaiseksi, että lapset tulevat kokemaan tavallista enemmän onnistumisen kokemuksia. Alla on vinkkejä, miten tämän esimerkiksi voisi saada aikaan:
  • "Valmentaja valmistautuu harjoitukseen erityisen hyvin siltä kannalta, että hän on itse motivoitunut ja innostunut valmentamaan lapsille hauskan ja innostavan harjoituksen."
  • "Tehdään paljon sellaisia asioita, joissa tiedetään koko ryhmän olevan jo taitava."
  • "Kiinnitetään palautteenannossa erityistä huomiota onnistuneisiin asioihin."
  • "Kiinnitetään palautteenannossa hienovaraisesti tavallista enemmän huomiota lasten ja nuorten vahvoihin ominaisuuksiin ja taitoihin, jotka vaikuttavat taustalla niin, että lapsi onnistuu suorituksissa. Kehutaan siis hienovaraisesti lapsen ominaisuuksia ja yleistä taitavuutta sekä esimerkiksi kehittymistä viimei aikoina jne."
  • "Viedään palautteenantoa pidemmälle kertomalla vaikuttuneena ja aidosti innostuen lapselle, kuinka hienoa on, että hän onnistui jossain asiassa, koska se tarkoittaa sitä, että hän tulee tulevaisuudessa oppimaan tätä taitoa seuraavan taidon hienosti ja varmasti!"
  • "Toteutetaan eriytettynä kullekin lapselle sellaisia tehtäviä, joissa he todennäköisesti onnistuvat hyvin."
  • "Otetaan harjoituksiin mukaan ylimääräinen tai ylimääräisiä ohjaajia, jolloin lapsille voidaan tarjota enemmän huomiota, tehokkaampia ohjeita, yksilöllisemmin kiinnostavia tehtäviä sekä paljon hyvää palautetta pienissä ryhmissä."
  • "Toteutetaan harjoitus jollain tavoin erilailla kuin tavallisesti, esimerkiksi eri paikassa, harjoituksen osat eri järjestyksessä, uudenlaisia, vaikka samantasoisia liiketehtäviä, hauskoja harjoitteita, joilla kuitenkin oppimiseen tähtäävä tarkoitus jne., jolloin lasten kiinnostus, uteliaisuus, motivaatio ja vireystila nousevat huippuunsa ja auttavat heitä hyviin ja innostuneisiin suorituksiin."