Tietoiskuja lasten itseluottamuksen kehittämisestä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Tietoiskut lasten itseluottamuksen kehittämisestä

 

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen lasten itseluottamuksen kehittämiseen liikunnan ja urheilun parissa.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta TrainingFocuksen lasten itseluottamuksen harjoitteet onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1 

 • Lapsen itsetunto ja itseluottamus, eli ajatukset ja uskomukset itsestä ihmisenä ja omista kyvyistä ja taidoista, alkavat kehittyä varhain.
 • Ne vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka halukkaasti ja innokkaasti lapsi harjoittelee, oppii ja kilpailee.

 

TIETOISKU 2

 • Jo noin 5-vuotias lapsi on kiinnostunut siitä, mitä aikuiset ajattelevat hänen suorituksestaan.
 • Lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittämisen olennaisin keino valmentajalle on systemaattisesti erotella lapsen persoona lapsen suorituksista. Jos lapsi tekee jotain väärin, voi siitä puhua, mutta aina niin, että lapsi ymmärtää samalla olevansa mistään riippumatta yhtä arvokas. 

 

TIETOISKU 3 

 • Noin 7-8 vuoden iässä lapsi usein vertailee omia suorituksiaan jo voimakkaasti kavereiden suorituksiin.
 • Iän myötä lapsen itseluottamuksen tunteet usein heikentyvät.
 • Urheilevan lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä voidaan huomattavasti tukea opastamalla häntä järjestelmällisesti olemaan ennen kaikkea kiinnostunut omasta kehittymisestään ja oivaltamaan, että muut kilpailijat eivät ole vihollisia vaan urheilijakavereita, joiden kanssa yhdessä autetaan toisiamme koko ajan parempiin suorituksiin.

 

TIETOISKU 4  

 • Itseluottamusta luovat myös turvalliset rajat ja säännöt, joiden puitteissa on sallittua yrittää ja myös epäonnistua.
 • Turvallisten rajojen ja ilmapiirin sisällä lapsi voi rauhassa harjoitella erilaisten voimakkaiden tunteiden kokemista ja ilmaisemista sallittujen tekojen ja käyttäytymisen rajoissa.
 • Valmentaja luo vankan perustan urheilijan itseluottamukselle antaessaan hänelle mahdollisuuden lapsuusiän urheilemisen aikana oppia, että virheet ja epäonnistumiset ovat tärkeitä oppimiskokemuksia, voittaminen ei ole urheilemisen ainoa päämäärä ja että ihmisen arvo ei ole pienimmässäkään määrin yhteydessä urheilusuorituksiin.

 

TIETOISKU 5

 • Päivittäinen itseluottamuksen kehittämisen väline valmentajalle on palautteenanto.
 • Itseluottamuksen kehittymistä tukee parhaalla tavalla palautteet, jotka kohdistuvat suorituksen onnistuneisiin osiin ja jotka opettavat nuorta myös itse arvioimaan omia suorituksiaan myönteisesti.
 • Yhtä lailla tärkeää itseluottamuksen kehittämiseksi on rakentavan ja kriittisenkin palautteen vastaanottamisen opettaminen lapselle ja nuorelle.
 • Oppiminen tapahtuu, kun palaute rakennetaan koskemaan tiettyä suorituksen osaa ja kun palaute annetaan suorituksen onnistuneiden osien korostamisen yhteydessä.
 • Valmentajan myönteinen kommentti koskien urheilevan lapsen ja nuoren ominaisuuksia ja taitoja voi saada kauaskantoisia, hienoja seurauksia, kun syvälle mieleen juurtunut ajatus omasta arvokkuudesta ja taitavuudesta toimii nuoren urheilijan itsetunnon ylläpitäjänä myöhemmissä urheilu-uran haastavissa tilanteissa.