Itseluottamuksen perustaidot

Harjoite: Kysymyksiä itseluottamuksesta perustaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Kysymyksiä itseluottamuksesta perustaitojen tasolla

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset auttavat urheilijaa harjoittamaan itsetuntemustaan eteenpäin, ja erityisesti tunnistamaan ja pohtimaan sekä omia vahvuuksiaan että kehittymisen kohteitaan ja sitä, mikä vaikuttaa omaan itseluottamuksen kokemukseen.
 • Kysymykset auttavat  selvittämään, mitä urheilu ja kilpaileminen urheilijalle merkitsevät, ja näin varmistamaan, että urheilijan itsetunto ja itseluottamus eivät ole liiaksi sidoksissa urheilijan kilpailuissa menestymiseen.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kysymykset voidaan käydä läpi joko harjoituksia ennen tai niiden jälkeen. Niistä voidaan keskustella kahden kesken tai ryhmässä.
 • Jotkut kysymykset sopivat myös kysyttäviksi harjoitusten lomassa.
 • Kaikkia kysymyksiä ei tarvitse käydä kerralla läpi.
 • Kysymykset voidaan antaa myös kotitehtäviksi urheilijoille, jolloin he voivat vastata niihin rauhassa asioita pohtien. Suosittelemme tätä tapaa ainakin, jos urheilija tai valmentaja kokevat, että itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kanssa olisi hyvä erityisen aktiivisesti työskennellä.
 • On tärkeää, että asioista keskustellaan urheilijoiden täytettyä lomakkeet.
 • Kysymykset kysytään yhden kerran/urheilija. Harjoituksen voi toistaa noin vuoden kuluttua, jos halutaan selvittää sen hetkistä tilannetta kyseisten kysymysten avulla.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Tila, jossa voidaan riittävän rauhassa keskustella asioista.
 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kysymysten tärkeänä tavoitteena on herättää urheilijat oivaltamaan ja pohtimaan urheilemisensa erillisyyttä omasta ihmisarvosta. Tämän asian oivaltaminen ja sisäistäminen on vakaa perusta itseluottamuksen kokemiseksi urheiluun liitttyvissä tilanteisssa, koska silloin onnistuminen, menestys ja samalla paine eivät nouse liian vakaviksi asioiksi.
 2. Anna urheilijoille harjoituslomakkeet ja pyydä heitä kokoontumaan keskustelutilaan, jos käytte kysymyksiä heti yhdessä läpi. Vaihtoehtoisesti anna urheilijoille kotitehtäväksi pohtia ja kirjoittaa vastaukset kysymyksiin, ja palauttaa lomake valmentajalle sovittuun päivään mennessä.
 3. Tutustu ensin itse urheilijoiden vastauksiin ja ajatuksiin lomakkeiden avulla.
 4. Kun keskustelette asioista yhdessä (joko heti tai sitten sovittuna hetkenä sen jälkeen, kun urheilijat ovat palauttaneet lomakkeet), pyydä urheilijoita pohtimaan tai kertaamaan itsekseen vastaus yhteen tai kahteen kysymykseen, ja keskustelkaa aina sen jälkeen ajatuksista. Riippuen ryhmän yhtenäisyydesta ja tuttuudesta, voi urheilijoita pyytää kertomaan henkilökohtaisista ajatuksistaan koko ryhmälle.
 5. Keskustele mielellään urheilijasi kanssa henkilökohtaisesti hänen kertomistaan ajatuksista.
 6. Pyydä urheilijoita säilyttämään lomakkeet itseluottamuksen kansiossa, jotta he voivat tai voitte yhdessä palata tarkastelemaan ajatuksia ja kehittymistä.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: