Itseluottamuksen perustaidot

Harjoite: Tarkastele ominaisuuksiasi tarkemmin

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Tarkastele ominaisuuksiasi tarkemmin

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite auttaa urheilijaa tarkastelemaan ominaisuuksiaan monipuolisemmin.
 • Harjoite kehittää itseluottamusta, kun urheilija onnistuu laajentamaan näkökulmiaan koskien omia kehittymisen kohteitaan.
 • Itseluottamus kehittyy myös, kun urheilija asettaa pieniä tavoitteita, joita tekemällä hän voi käytännössä aloittaa itsensä kehittämisen.
 • Harjoite asettaa myös valmentajalle kiintoisan haasteen monipuolistaa näkemystään urheilijasta ja tämän piirteistä ja ominaisuuksista.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen kuluu aikaa noin 5-30 minuuttia riippuen siitä, kuinka monessa osassa harjoitus toteutetaan.
 • Harjoite tehdään yhden kerran, mutta se voidaan toistaa aina, jos mieleen tulee uusia urheilijan kehittymisen kohteita.
 • Harjoitteen voi mainiosti jakaa suoritettavaksi usealla harjoituskerralla. Mieluummin pieniä, enintään viiden-kymmenen minuutin harjoituspätkiä useasti kuin pitkiä tuokioita kerran tai kaksi!

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen keskustelua varten.
 • Urheilijat tarvitsevat lomakkeet, jotka he ovat täyttäneet edellisessä harjoituksessa (Harjoite 2: Tutustu itseesi) sekä uuden harjoituslomakkeen ja kynän.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Ohjaa urheilijat harjoittelemaan lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että urheilijat työskentelevät niiden ominaisuuksien kanssa, joihin he eivät ole niin tyytyväisiä. Työskentely tapahtuu pohtien, mitä hyvää kaikissa ominaisuuksissa piilee ja miten voi käytännössä toimia, jotta ominaisuus lähtee kehittymään.
   • HUOMIO! Harjoitteen osat voidaan ja kannattaa suorittaa myös ilman lomakkeeseen kirjoittamista: Sopivan kokoisissa ryhmissä jokainen urheilija vuorollaan kertoo ääneen jonkin käsiteltävän ominaisuutensa. Muut pienryhmän urheilijat saavat vapaasti ehdottaa omia ajatuksiaan siitä, miten urheilijan kielteiseksi kokema ominaisuus on myös myönteinen asia tai siitä, miten jotain ominaisuutta voisi lähteä lajiharjoittelun yhteydessä kehittämään.
   • Tämä toimintatapa auttaa tehokkaasti urheilijoita omaksumaan ja oivaltamaan omiin ominaisuuksiin liittyviä uudenlaisia ja joustavampia näkökulmia. Ihmiset ovat monesti liian tottuneita vain omiin ajattelutapoihinsa, jotka saattavat kuitenkin häiritä itseluottamuksen kokemista.
 2. Kun urheilijat ymmärtävät, miten harjoitus suoritetaan, anna heidän tehdä se omaan tahtiin kiertäen itse auttamassa urheilijoita mahdollisimman monipuolisiin ja yksityiskohtaisiin tuotoksiin.
 3. Toistakaa harjoitetta ja käyttäkää tarvittaessa useita harjoituskertoja siihen, että urheilijat oivaltavat harjoitteen merkityksen ja siitä saatavan hyödyn itselle. Merkittävimmät oivallukset liittyvät yleensä siihen, että omia ominaisuuksia voikin tarkastella muillakin kuin sillä tavalla, mihin itse on tottunut.
 4. Varmista, että lopettaessanne jokainen urheilija on tyytyväinen työhönsä ja hyvällä mielellä ajatellen itsensä kehittämisen mahdollisuutta ja itseluottamuksen tunteita.
 5. Ota itsellesi kopiot urheilijoiden tuottamista harjoituslomakkeista, jotta voit muistuttaa heitä suunnitelmien toteuttamisesta jatkossa. Palauta sitten lomakkeet urheilijoille. Pyydä heitä lisäämään ne itseluottamuksen kansioihinsa ja palaamaan tarkastelemaan niitä säännöllisesti.
 6. Kun urheilijat ovat suorittaneet koko harjoituksen, siirtykää Harjoitteeseen: Tarkastele vahvuuksiasi tarkemmin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: