Itseluottamuksen perustaidot

Harjoite: Milloin ja miten koen itseluottamusta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Milloin ja miten koen itseluottamusta

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijaa käsitteellistämään ja tunnistamaan oman itseluottamuksen kokemusta niin, että sen harjoittaminen on mahdollista ja tehokasta.
 • Harjoitus suuntaa urheilijan huomion kohti hyviä itseluottamuksen kokemuksia.
 • Harjoitus toimii myös yhteenvetona valmius- ja perustaitojen itseluottamuksen harjoituksille, jotka huolellisesti suoritettuaan luovat edellytykset onnistua huipputaitojen itseluottamusharjoituksissa.

 

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen suorittaminen kestää urheilijasta riippuen 10-30 minuuttia.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran, ja sen voi toistaa esimerkiksi vuoden välein haluttaessa seurata ajattelun ja itseluottamuksen kokemusten muutoksia ja kehittymistä.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Suosittelemme, että ennen tätä harjoitusta urheilijat ovat tarkkailleet itseluottamuksen kokemuksiaan edellisen harjoituksen (Harjoite 5) avulla.
 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet sekä kynän.

 

SUORITUSOHJEET

 1.  Anna harjoituslomake ja kynä kaikille ryhmäsi urheilijoille.
 2. Kerro urheilijoille esimerkiksi: ”Kun osaa tarkoin selittää, milloin ja miten oma itseluottamus on hyvä, silloin itseluottamusta pystyy helpommin ja nopeammin kehittämään. Tämä harjoitus auttaa tarkoin tietämään, minkälainen oma, hyvä itseluottamus on.”
 3. Käy urheilijoiden kanssa harjoituksen kulku läpi harjoituslomakkeen ohjeiden mukaisesti. Anna sitten jokaisen työskennellä omaa tahtiaan.
 4. Kierrä urheilijoiden luona auttaen heitä kysymyksin ja näkökulmia tarjoamalla mahdollisimman tarkkoihin ja käytännönläheisiin havaintoihin ja kirjauksiin.
 5. Säilyttäkää harjoituslomakkeet itseluottamuksen kansioissa myöhempää tarkastelua ja myöhempiä tehtäviä varten.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: