Itseluottamuksen perustaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

 

Itseluottamuksen perustaitojen tavoitteita:

 

  • Hyvän itsetuntemuksen tason saavuttaminen urheilijana ja muutenkin ihmisenä.
  • Omien vahvuuksien ja kehittymisen kohteiden tiedostaminen urheilijana
  • Säännöllinen harjoittelu oman itseluottamuksen taidon kehittämiseksi
  • Huomion kiinnittäminen hyviin itseluottamuksen kokemuksiin ja sen oivaltaminen, mihin asioihin, ajatuksiin, tunteisiin ja tilanteisiin oma, hyvä itseluottamus on yhteydessä

 

 

Perustaitojen harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kysymyksiä itseluottamuksesta perustaitojen tasolla

Tavoitteena on syventää itsetuntemuksen valmiuksia ja omaa ajattelua siitä, mitä urheileminen, kilpaileminen ja voittaminen itselle merkitsevät. Urheilija vastaa kysymyksiin kirjallisesti tai keskustellen.

 

Harjoite 2: Tutustu itseesi

Harjoitteet 2, 3 ja 4 muodostavat harjoitesarjan, joka syventää urheilijan itsetuntemuksen kehittämisen prosessin. Tässä sarjan ensimmäisessä harjoitteessa urheilija valitsee ominaisuusparien väliltä kohdan, joka omasta mielestä kuvaa itseä parhaiten.

 

Harjoite 3: Tarkastele ominaisuuksiasi tarkemmin

Tavoitteena on jatkaa itsetuntemuksen prosessia laajentamalla näkökulmia niihin ominaisuuksiin, joihin urheilija ei ole itsessään tyytyväinen. Urheilija poimii huonoiksi kokemiaan ominaisuuksia, ja työskentelee oivaltaakseen, millä tavoin nämä ominaisuudet voivat olla myös hyödyksi.

 

Harjoite 4: Tarkastele vahvuuksiasi tarkemmin

Harjoite päättää itsetuntemuksen harjoittamisen sarjan. Tässä harjoitteessa urheilija ja valmentaja varmistavat, että harjoittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota myös vahvuuksien edelleen vahvistamiseen, koska ne ovat todennäköisiä urheilijan menestyksen avaimia.

 

Harjoite 5: Itseluottamuksen tarkkailupäiväkirja

Tavoitteena on, että urheilija tulee tarkoin tietoiseksi siitä, mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti omaan itseluottamuksen kokemukseen. Urheilija kirjaa huomioitaan päiväkirjaan, ja harjoittelussa voidaan edetä siihen, että itseluottamukseen positiivisesti vaikuttavia asioita tapahtuu yhä enemmän.

 

Harjoite 6: Milloin ja miten koen itseluottamusta

Harjoite ohjaa urheilijan käsitteellistämään oman itseluottamuksen kokemuksensa, jolloin itseluottamuksen tunteisiin vaikuttaminen helpottuu. Harjoitteessa urheilija kirjaa yksityiskohtaisesti, miltä hänestä tuntuu, kun itseluottamus on korkealla ja mitä hän on yleensä silloin tekemässä. Tämän jälkeen urheilija on hyvin tietoinen omasta itseluottamuksen kokemuksestaan, ja voi siirtyä huipputaitojen harjoitteluun.