Tietoisku itseluottamuksen perustaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Alla on esitetty viisi perustaitojen tasolla tärkeää tietoiskua liittyen itseluottamuksen harjoitteluun urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta itseluottamuksen perustaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

 

TIETOISKU 1

Ihmisen persoonallisuuteen ja luonteen piirteisiin vaikuttavat sekä perimä että ympäristö, eli mm. lapsuuden perhe, koulu, kokemukset ja harrastusympäristöt.

Merkittävä itsetunnon ja itseluottamuksen lähde on kokemus siitä, että on tärkeä ihminen kaikkine omine piirteineen.

Näin ollen valmentajan perustava tehtävä on arvostaa urheilijoitaan erilaisina ihmisinä juuri itsenään.

Salaisuus on se, että tämän arvostuksen myötä urheilijat motivoituvat ja kykenevät työskentelemään myös urheilun kannalta kehitettäviksi arvioitujen ominaisuuksiensa parantamiseksi.

 

TIETOISKU 2

Itseluottamuksen tulokselliseksi kehittämiseksi on oleellista, että urheilijat saavat harjoituksia ja tehtäviä, jotka tuntuvat heistä käytännössä mahdollisilta toteuttaa.

Tämä toteutuu, kun valmentaja osaa ohjata urheilijoitaan perustaitojen harjoituksissa mahdollisimman tarkkojen ja yksityiskohtaisten kuvausten tekemiseen sekä mahdollisimman käytännönläheisten, pienten edistysaskelien suunnitteluun.

Tämä vie usein jonkin verran aikaa oppia ja monet, varsinkin nuoret urheilijat tarvitsevat tässä aluksi valmentajan apua.

Ajankäyttö tähän maksaa itsensä takaisin voittopuolisesti suorituksiinsa ja itseensä luottavana urheilijana tulevaisuudessa!

 

TIETOISKU 3

Itseluottamuksen kehittäminen vaatii lähes poikkeuksetta aikaa ja opettelua siihen, että urheilija motivoituu ja kiinnostuu pohtimaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

TrainingFocuksen itseluottamuksen harjoitukset tarjoavat paljon mahdollisuuksia ajatteluun ja pohdiskeluun.

Harjoitteiden lomakkeita ei ole välttämätöntä käyttää, mutta suosittelemme niitä ja niiden säilyttämistä kansiossa hienon työskentelyn ja kehityksen osoittamiseksi urheilijalle  aina tarvittaessa.

 

TIETOISKU 4 

Valmentajan on tärkeää paloitella TrainingFocuksen itseluottamuksen harjoittelu urheilijoidensa kypsyyden ja aikataulun mukaisesti osiin niin, että kiinnostus ja jaksaminen säilyvät.

On parempi harjoitella viisi minuuttia viikossa tästä eteenpäin urheilu-uran loppuun asti kuin tunnista kahteen tuntia päivittäin noin kaksi viikkoa, kunnes tuntuu, että asia vie liikaa aikaa ja sen toteuttaminen jää kokonaan!

 

TIETOISKU 5

Itseluottamuksen kokemiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tehokkaasti myös rinnakkaiset psyykkiset taidot.

Näistä tärkeimpiä itseluottamuksen kokemiseen liittyviä taitoja ja menetelmiä ovat tavoitteenasettelu, tunteiden ja ajattelun hallinta, kuten taitava itsepuhe sekä kilpailuun valmistautuminen.