Itseluottamuksen ryhmäversio

BONUS-harjoite: Kysymyksiä joukkueen valmentajalle omasta itseluottamuksesta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Kysymyksiä joukkueen valmentajalle omasta itseluottamuksesta

 

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla valmentaja voi pohtia ja tarkastella itseluottamuksen kokemukseensa liittyviä asioita ja ajatuksiaan.
 • Harjoitteen avulla valmentaja voi lisätä ja kehittää itsetuntemustaan, mikä on merkittävä edellytys itseluottamuksen kokemiselle valmentajana.
 • Valmentajan itsetuntemus ja itseluottamus auttavat yleensä häntä myös toteuttamaan valmennusta, joka tukee urheilijoiden itseluottamusta ihanteellisesti.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteen tekemiseen menee aikaa yksilöllisesti 30-90 minuuttia.
 • Kysymyksiin voi vastata yksi kerrallaan tai kaikkiin kerralla, oman tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Valmentaja voi halutessaan pyytää kollegoitaan myös vastaamaan kysymyksiin, minkä jälkeen aiheen tiimoilta voidaan järjestää mukava ja kiinnostava keskusteluhetki.
 • Kysymyksiin vastataan kerran, ja sen jälkeen tarvittaessa uudelleen pidemmän ajan kuluttua.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Rauhallinen tila ja hetki
 • Harjoitelomake

 

SUORITUSOHJEET

 • Vastaa kysymyksiin niitä rauhassa pohtien. Aina vastattuasi pohdi mielellään vielä hetki sitä, minkälaisia oivalluksia mahdollisesti saat. Minkälaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu koskien sitä, miten vastauksistasi kumpuavat ajatukset vaikuttavat valmentamiseesi ja itseesi hyvällä tavalla?
 • Kysymykset ovat osittain samoja, ja kaikki samankaltaisia kuin kysymykset, joita on esitetty urheilijoille tarkoitetuissa harjoitteissa. Näin ollen valmentaja voi halutessaan tarkastella omia ja urheilijoiden tiettyjä vastauksia myös rinnakkain teetettyään harjoitteet urheilijoille.
 • Säilytä vastauksesi, jotta voit tarkastella niitä aina halutessasi.
 • Vastaa kysymyksiin halutessasi uudelleen, jos ja kun se on sinusta tarkoituksenmukaista.