Itseluottamuksen ryhmäversio

Harjoite: Starttikysely itseluottamuksen kehittämisestä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Starttikysely itseluottamuksen kehittämisestä

 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Jokainen urheilija täyttää kyselylomakkeen ensin itsenäisesti, aikaa kuluu noin 15 minuuttia.
 • Kyselyä käytetään keskustelun pohjana joko pienryhmissä tai koko joukkueen kesken.
 • Kysely kannattaa tehdä kauden alussa, jolloin uutta joukkuetta aletaan rakentaa yhtenäiseksi.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.
 • Tila, jossa voidaan rauhassa keskustella asioista.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Anna urheilijoille harjoituslomakkeet, ja pyydä heitä täyttämään kysely itsenäisesti.
 2. Jaa urheilijat pienryhmiin, joissa kysymykset käydään luottamuksellisesti läpi.
 3. Riippuen ryhmän yhtenäisyydestä ja tuttuudesta, voi urheilijoita pyytää kertomaan henkilökohtaisista ajatuksistaan koko ryhmälle.
  Yhteisessä keskustelussa on tärkeää korostaa seuraavia asioita:

  1. Kilpailuissa menestyminen ei määritä urheilijan hyvyyttä ihmisenä. Jokainen urheilija on tärkeä ja arvokas riippumatta urheilullisista saavutuksista.
  2. Jokapäiväisten, pientenkin onnistumisten havaitseminen ja todentaminen lisää merkittävästi sekä yksilön että joukkueen itseluottamuksen kehittymistä.
 4. Pyydä urheilijoita säilyttämään lomakkeet itseluottamuksen kansiossa, jotta he voivat tai voitte yhdessä palata tarkastelemaan ajatuksia ja kehittymistä myöhemmin.
 5. Jos katsot tarpeelliseksi, keskustele mielellään urheilijoidesi kanssa henkilökohtaisesti heidän kertomistaan ajatuksista.