Itseluottamuksen ryhmäversio

Harjoite: Ominaisuuksien tarkastelu ja kehittäminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Ominaisuuksien tarkastelu ja kehittäminen

 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia.
 • Harjoite tehdään yhden kerran, mutta se voidaan toistaa aina, jos mieleen tulee uusia urheilijan kehittymisen kohteita.
 • Harjoitteen voi myös mainiosti jakaa suoritettavaksi monella harjoituskerralla, jotta yksittäinen tuokio ei veny liian pitkäksi. Mieluummin toteutetaan pieniä pätkiä useasti kuin yksi tai kaksi pitkää.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen
  keskustelua varten.
 • Urheilijat tarvitsevat lomakkeet, jotka he ovat täyttäneet edellisessä harjoitteessa (Harjoite 2: Tutustu itseesi) sekä harjoitelomakkeen ja kynän.

 

 

SUORITUSOHJEET

 1. Ohjaa urheilijat harjoittelemaan lomakkeen ohjeiden mukaisesti.
  • Ensimmäisessä osiossa tarkoituksena on, että urheilijat työskentelevät niiden ominaisuuksien kanssa, joihin he eivät ole niin tyytyväisiä pohtien, mitä hyvää näissäkin ominaisuuksissa piilee ja miten he voivat käytännössä toimia, jotta ominaisuus lähtee kehittymään.
  • Toisessa osiossa tarkoituksena on, että urheilijat työskentelevät niiden ominaisuuksien kanssa, joihin he ovat tyytyväisiä. Urheilijat pohtivat, miten he voivat käytännössä toimia, jotta vahvuudet edelleen koko ajan kehittyvät.
  • HUOMIO! Molemmat harjoitteen osat voidaan ja kannattaa suorittaa myös ilman lomakkeeseen kirjoittamista: Sopivan kokoisissa ryhmissä jokainen urheilija vuorollaan kertoo ääneen jonkin käsiteltävän ominaisuutensa. Muut pienryhmän urheilijat saavat vapaasti ehdottaa omia ajatuksiaan esimerkiksi siitä, miten urheilijan kielteiseksi kokema ominaisuus on myös myönteinen asia. 
  • Tämä toimintatapa auttaa tehokkaasti urheilijoita omaksumaan ja oivaltamaan omiin ominaisuuksiinsa liittyviä uudenlaisia ja joustavampia näkökulmia. Ihmiset ovat monesti liian tottuneita vain omiin ajattelutapoihinsa, jotka saattavat kuitenkin häiritä itseluottamuksen kokemista.
 2. Kun urheilijat ymmärtävät, miten harjoitus suoritetaan, anna heidän tehdä se omaan tahtiin ja kierrä itse auttamassa urheilijoita mahdollisimman monipuolisiin ja yksityiskohtaisiin
  tuotoksiin.
 3. Toistakaa harjoitetta ja käyttäkää tarvittaessa useita harjoituskertoja siihen, että urheilijat oivaltavat harjoitteen merkityksen ja siitä itselle saatavan hyödyn. Merkittävimmät oivallukset liittyvät yleensä siihen, että omia ominaisuuksia voi tarkastella muillakin kuin sillä tavalla, mihin itse on tottunut.
 4. Kun urheilijat ovat valmiita, käykää pienryhmissä esittelykierros, jossa jokainen urheilija kertoo yhden kehittämiskohteensa sekä vahvuutensa ja toimintatavan, joilla aikoo jatkossa
  työstää kyseisiä ominaisuuksia.
 5. Varmista, että lopettaessanne jokainen urheilija on tyytyväinen työhönsä ja hyvällä mielellä ajatellen itsensä kehittämisen mahdollisuutta ja itseluottamuksen tunteita.
 6. Ota itsellesi kopiot urheilijoiden tuottamista harjoituslomakkeista, jotta voit muistuttaa heitä suunnitelmien toteuttamisesta jatkossa. Palauta sitten lomakkeet urheilijoille. Pyydä heitä
  lisäämään ne itseluottamuksen kansioihinsa ja tarkastelemaan niitä säännöllisesti.