Itseluottamuksen ryhmäversio

Harjoite: Joukkueellinen itseluottamusta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Joukkueellinen itseluottamusta

 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Itsenäinen työskentely n. 15 min + joukkuekeskustelu

 

TILA JA VÄLINEET

  • Rauhallinen tila
  • Jos harjoite tehdään kirjallisesti, urheilijoille lomakkeet ja kynät.

 

SUORITUSOHJEET

  1. Motivoi urheilijat harjoitteen tekoon:
    ”Kun osaa tarkoin selittää, milloin ja miten oma itseluottamus on hyvä, pystyy sitä helpommin ja nopeammin kehittämään. Mitä paremmin joukkueen yksilöt osaavat kehittää itseluottamustaan, sitä vahvempi joukkue syntyy. Tämä harjoitus auttaa tarkoin tietämään, minkälainen on oma, hyvä itseluottamus ja miten jokainen kokee itseluottamusta joukkueen jäsenenä.”
  2. Käy urheilijoiden kanssa harjoitteen kulku läpi harjoituslomakkeen ohjeiden mukaisesti. Anna sitten jokaisen työskennellä omaa tahtia tai pyydä urheilijoita täyttämään lomake kotona. Vaihtoehtoisesti harjoitteen voi suorittaa kohta kerrallaan keskustellen (katso alta kohta VINKKEJÄ).
  3. Lomakkeiden täyttämisen jälkeen käykää pienryhmäkeskustelut sen kohdista 1-4.
  4. Kerro joukkueelle sinun näkemyksesi itsevarman joukkueen toiminnasta (lomakkeen kohta 5).
  5. Tehkää lopuksi kirjallinen yhteenveto harjoituksesta.

 

VINKKEJÄ!

Harjoite voidaan suorittaa myös osiin jaettuna ja haluttaessa ilman lomakkeita ja kirjoittamista. Tällöin urheilijat kerääntyvät jossain kohtaa lajiharjoitusta sopivan kokoisiin ryhmiin. Ryhmissä kukin sanoo ääneen vuorotellen esimerkiksi kohdan yksi mukaisia, omaa itseluottamuksen kokemusta koskevia ajatuksia. Esimerkiksi:  Kun koen itseluottamusta, "tuntuu, että pystyn suorittamaan puhtaan suorituksen".  Jos jonkun urheilijan on vaikea tuottaa ajatuksia omasta tai joukkueen itseluottamuksen kokemuksesta, muut urheilijat ja valmentaja voivat auttaa häntä esittämällä kysymyksiä ja antamalla vinkkejä siitä, milloin kyseinen urheilija on näyttänyt itsevarmalta jne.

Yhdellä harjoituskerralla voidaan käydä läpi yksi harjoitteen kohta ja vasta seuraavalla harjoituskerralla toinen. Vähitellen käydään läpi kaikki harjoitteen kohdat ja päädytään yhteenvetoon siitä, mitä harjoite on opettanut ja miten jatketaan.

Eräs toimiva tapa on tehdä harjoite ensin ryhmissä keskustellen ja jutellen, ja jonkin ajan kuluttua uudelleen kirjallisena. Tämä voi helpottaa motivoitumista, kun harjoite on toisella kerralla tuttu, ja on siten helpommin ymmärretty ja vie vähemmän aikaa.