Itseluottamuksen ryhmäversio

Harjoite: Toimintasuunnitelma joukkueen itseluottamuksen kehittämiseen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Toimintasuunnitelma joukkueen itseluottamuksen kehittämiseen

 

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoituksen avulla vahvistetaan hyviä ajatus- ja toimintamalleja, jotka vahvistavat joukkueen itseluottamusta.
 • Harjoituksen avulla luodaan toimintamalleja haastaviin tilanteisiin, jotta suoritustaso pysyisi tasaisena itseluottamuksen hieman laskiessakin.
 • Harjoituksen avulla joukkue voi vähentää esimerkiksi kilpailussa esiintyneen virheen uudelleen esiintymisen todennäköisyyttä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • 60 min, useita toistoja

 

TILA JA VÄLINEET

 • Kynä ja harjoituslomake

 

SUORITUSOHJEET

 1. Käykää harjoituksen tavoite ja kulku läpi harjoituslomakkeen avulla.
 2. Laatikaa toimintasuunnitelma joukkueen itseluottamukseen myönteisesti vaikuttavien asioiden toistamiseen ja lisäämiseen joukkueen tekemisessä. Tavoitteena on lisätä joukkueen itseluottamuksen tunnetta pienillä asioilla jokaisessa harjoituksessa.
 3. Laatikaa seuraavaksi toimintasuunnitelma tilanteisiin, joiden tiedätte olevan joukkueen itseluottamukselle haasteellisia.
 4. Kun suunnitelmat ovat valmiina, asettakaa ne johonkin sellaiseen paikkaan, että ne pysyvät mielessä ja suunnitelmien toteutumista on helppoa arvioida.
 5. Sopikaa, milloin ja miten arvioitte säännöllisesti, toteutuvatko suunnitelmat.
 6. Sopikaa myös valmiiksi ajankohta, jolloin arvioitte, tulisiko suunnitelmia muuttaa tai laatia kokonaan uudet, jos tavoitteita ja taitoja on jo riittävästi saavutettu.