Itseluottamuksen ryhmäversio

Harjoite: Kysymyksiä valmentajalle

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Kysymyksiä valmentajalle

 

             

Tavoitteet

  • Kysymykset auttavat valmentajaa selvittämään ja pohtimaan, mitkä tekijät omassa valmennuksessa liittyvät voimakkaimmin urheilijoiden itseluottamuksen kehittämiseen yksilöinä ja joukkueena.
  • Kysymykset antavat samalla mahdollisuuden pohtia keinoja ja toimia, joiden avulla valmentaja voi halutessaan edelleen lisätä ja vahvistaa urheilijoiden ja joukkueen itseluottamuksen kehittymistä.

 

 

Suoritusohjeet

  1. Harjoitus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osiossa pohdit joukkueesi yksilöiden itseluottamuksen kehittämistä. Toisessa osiossa pohdit ja vastaat omaan valmennustoimintaasi liittyviin kysymyksiin, joiden tavoitteena on vahvistaa joukkueen itseluottamusta.
  1. Lomakkeessa on mainittu erilaisia tekijöitä, jotka ovat tärkeitä ajatellen urheilijan itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä urheilun parissa. Joukkueen itseluottamuksen perusta rakentuu yksilöiden itseluottamuksen kokemuksiin. On tärkeää, että rakennat joukkueen itseluottamusta yksilöistä käsin.
  1. Lue erilaisten tekijöiden lista läpi ja merkitse niistä sellaiset, jotka koet jollain tavoin tärkeiksi ajatellen omaa valmennustasi ja valmennusryhmääsi. Voit kokea tekijän tärkeäksi esimerkiksi siksi, että asia toimii ryhmässäsi erityisen hyvin ja haluat jatkaa samalla tavoin, tai siksi, että ajattelet haluavasi lisätä tekijän vaikutusta omassa ryhmässäsi.