Itseluottamuksen valmiudet

Harjoite: Kysymyksiä valmentajalle urheilijan itseluottamuksen kehittämisestä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Kysymyksiä valmentajalle urheilijan itseluottamuksen kehittämisestä

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Kysymykset auttavat valmentajaa selvittämään ja pohtimaan, minkälainen valmennus ja palaute parhaiten auttavat tukemaan urheilijan itseluottamuksen säilymistä ja kehittymistä harjoiteltaessa ja kilpailtaessa.

 

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 30-60 minuuttia valmennettavien urheilijoiden määrän sekä vastaamistavan mukaan.
  • Kysymyksiä voi esittää myös urheilijoille, jos valmentaja haluaa verrata omia ajatuksiaan urheilijoiden näkemyksiin asioista.
  • Kysymyksiin voi halutessaan vastata uudestaan esimerkiksi vuoden välein, erityisesti, jos valmennettavat urheilijat ovat vaihtuneet.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Rauhallinen tila
  • Harjoituslomake ja kynä

 

SUORITUSOHJEET

  • Kysy itseltäsi valmentajana harjoituslomakkeessa olevat kysymykset.
  • Pohdittuasi kysymyksiä ja vastauksia, säilytä lomake ja vastauksesi niin, että voit jatkossa palata ajatuksiisi ja arvioida omaa toimintaasi.

 

VINKKEJÄ!

TrainingFocuksen itseluottamukseen liittyvissä lasten urheilun harjoitteissa on ehdotus valmentajalle tarkkailla omaa valmennustaan siinä mielessä, kuinka paljon myönteistä, kannustavaa ja itseluottamusta tukevaa palautetta hän urheilijalle antaa. Tämä on hyvä harjoite valmentajille tasosta riippumatta, ja se kannattaa toistaa säännöllisin väliajoin. Tehokkain tapa on nauhoittaa omaa valmennustaan nauhalle ja kuunnella nauhoite jälkikäteen rauhallisessa tilanteessa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: