Itseluottamuksen valmiudet

Harjoite: Itseluottamuskansio

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Itseluottamuskansio

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Itseluottamuskansio voidaan rakentaa tukemaan urheilijan itsetunnon kehittymistä ja toimimaan kannustavan arvioinnin ja innostuksen lähteenä vuosiksi eteenpäin.
 • Kansio voi olla myöhemmin erittäin tärkeä itseluottamusta tukeva väline myös haastavampien urheiluun liittyvien tapahtumien ja ajanjaksojen aikana.
 • Kansion avulla harjoituksiin liittyvät muistiinpanot ja harjoituslomakkeet säilyvät hyvälaatuisina, jolloin niitä on helppo hyödyntää myöhemmin.
 • Urheilijalle välittyy kuva siitä, että itseluottamuksen harjoittelu on tärkeää ja hienoa työtä.

 

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Itseluottamuskansio tehdään yhden kerran jokaiselle urheilijalle.
 • Kansio rakennetaan vähitellen, kun siihen sopivaa materiaalia kerääntyy.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Jokaiselle urheilijalle hankitaan tai heitä pyydetään itse hankkimaan mieluinen kansio, johon mahtuu A4-kokoisia papereita.
 • Kansiot on hyvä säilyttää harjoittelutiloissa, jotta ne ovat aina saatavilla.
 • On myös huolehdittava, että ulkopuoliset eivät pääse katsomaan kenenkään henkilökohtaisia asioita ilman lupaa.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Esittele kansiot urheilijoille ja kerro esimerkiksi: ”Kansioihin kerätään tehtäviä ja kaikenlaista materiaalia, joka liittyy urheilijan itseluottamukseen, vahvuuksiin ja kaikenlaiseen tärkeään urheilussa".
 2. Aloittakaa itseluottamuksen harjoittelu siten, että jokainen saa A4-kokoisen tyhjän paperin, josta tulee kansion etusivu.
 3. Pyydä urheilijoita tekemään etusivu kotona valmiiksi. Siinä voisi olla esimerkiksi hienoja lajiin ja urheilijaan liittyviä kuvia. Lisäksi sivulle voisi kirjata, miksi urheilija haluaa opetella juuri omaa lajiaan ja mikä kaikki urheilemisessa on hienoa.
 4. Sovittuna päivänä kokoonnutaan, ja jokainen esittelee kansionsa etusivun. Etusivu laitetaan sitten ensimmäiseksi lehdeksi kansioon.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: