Itseluottamuksen valmiudet

Harjoite: Kysymyksiä itseluottamuksesta valmiuksien tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Kysymyksiä itseluottamuksesta valmiuksien tasolla

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset auttavat urheilijaa itsetuntemuksen alkuun. Urheilija oppii tunnistamaan, minkälaiseksi ihmiseksi ja urheilijaksi hän itsensä kokee ja mitkä ovat hänen vahvoja puoliaan.
 • Urheilija pohtii, mitä onnistuminen tarkoittaa, ja oppii kiinnittämään onnistumisiinsa huomiota. Tämä on tärkeää, jotta urheilija oppii käsittelemään myös epäonnistumisia ja ottamaan korjaavaa palautetta taitavasti vastaan.
 • Kysymykset auttavat valmentajaa tuntemaan urheilijan ja hänen ajatuksensa paremmin.
 • Kysymysten avulla voi luontevasti lisätä vuorovaikutusta urheilijoiden ja valmentajien välillä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kysymyksiä on paljon, ja niihin voi vastata usean harjoituskerran aikana sen mukaan, kuinka paljon aikaa halutaan milloinkin käyttää.
 • Kysymyksiä voidaan käydä läpi joko harjoituksia ennen tai niiden jälkeen. Jotkut kysymykset sopivat myös kysyttäviksi harjoitusten lomassa.
 • Kysymyksiin vastaamiseen voidaan käyttää harjoituslomaketta tai kysymyksistä voidaan keskustella ilman lomaketta. Valmentaja voi valita toteutustavan harjoitusryhmän ja tilanteen mukaisesti.
 • Kysymykset voidaan myös antaa urheilijoille kotitehtäviksi, jolloin he voivat vastata niihin rauhassa. Suosittelemme tätä tapaa etenkin, jos urheilija tai valmentaja kokevat, että itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kanssa olisi hyvä työskennellä erityisen aktiivisesti.
 • On tärkeää, että urheilijoiden täytettyä lomakkeet asioista keskustellaan.
 • Kysymykset kysytään yhden kerran urheilijaa kohden. Harjoitus voidaan toistaa noin vuoden kuluttua, jos halutaan selvittää sen hetkistä tilannetta samojen kysymysten avulla.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Tila, jossa voidaan rauhassa keskustella asioista.
 • Haluttaessa tehdä harjoitus kirjallisesti: Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro urheilijoille esimerkiksi: "Itseluottamuksen kokeminen erilaisissa urheiluun liittyvissä tilanteissa on tärkeä tavoite, jonka harjoittelu lisää urheilemisesta nauttimista".
 2. Kerro urheilijoille esimerkiksi: "Itseluottamuksen tärkeä edellytys on se, että tuntee itseään riittävän hyvin ja osaa kiinnittää huomiota omiin hyviin puoliin ja onnistumisiin. Siksi tämä harjoitus tehdään ja on tärkeä".
 3. Valitse ensin kysymykset, joihin vastataan kyseisellä harjoituskerralla. Yksikin kysymys riittää yhteen kertaan.
 4. Anna urheilijoille halutessasi harjoituslomakkeet ja pyydä heitä kokoontumaan keskustelutilaan, jos käytte kysymyksiä heti yhdessä läpi.
 5. Voit myös herättää keskustelun yhdestä tai kahdesta kysymyksestä jossain sopivassa kohdassa harjoitusta. Huolehdi, että kaikki pääsevät keskusteluun mukaan esimerkiksi jakamalla ryhmän keskustelemaan pareittain tai kolmen hengen pienryhmissä.
 6. Vaihtoehtoisesti anna urheilijoille kotitehtäväksi pohtia kysymyksiä ja kirjoittaa vastaukset sekä palauttaa lomake valmentajalle sovittuun päivään mennessä.
 7. Tutustu ensin itse urheilijoiden vastauksiin ja ajatuksiin lomakkeiden avulla.
 8. Kun keskustelette asioista yhdessä (joko heti tai sitten sovittuna hetkenä sen jälkeen, kun urheilijat ovat palauttaneet lomakkeet), pyydä urheilijoita pohtimaan tai kertaamaan itsekseen vastaus yhteen tai kahteen kysymykseen, ja keskustelkaa aina sen jälkeen ajatuksista. Riippuen ryhmän yhtenäisyydesta ja tuttuudesta, voi urheilijoita pyytää kertomaan henkilökohtaisista ajatuksistaan koko ryhmälle.
 9. Jos pidät sitä tarpeellisena, keskustele mielellään urheilijasi kanssa henkilökohtaisesti hänen kertomistaan ajatuksista.
 10. Pyydä urheilijoita säilyttämään lomakkeet itseluottamuskansiossa, jotta he voivat tai voitte yhdessä palata tarkastelemaan ajatuksia ja kehittymistä myöhemmin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: