Itseluottamuksen valmiudet

Harjoite: Kerää todistusaineistoa

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Kerää todistusaineistoa

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Voidakseen luottaa itseensä urheilijan on tiedostettava, mitkä ominaisuudet, taidot ja piirteet ovat hänen vahvuuksiaan sekä fyysisesti että psyykkisesti.
 • Monien urheilijoiden on aluksi vaikeaa kuvata omia vahvuuksiaan monipuolisesti ja uskoa niihin aidosti. Harjoitus on suunniteltu helpottamaan urheilijan uskoa omien vahvuuksiensa olemassaoloon.
 • Harjoitus auttaa myös valmentajaa tutustumaan paremmin urheilijaan ja löytämään hänestä mahdollisesti uusia vahvuuksia ja piirteitä, joista valmentaja ei ole aiemmin ollut tietoinen.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus on suunniteltu niin, että sen voi antaa kokonaisuutena urheilijoille kotitehtäväksi sen jälkeen, kun harjoituksissa on varmistettu, että se suoritetaan oikein.
 • Urheilijoille annetaan aikaa noin viikko harjoituksen toteuttamiseen.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran urheilijaa kohti.
 • Harjoituksen voi halutessaan toistaa ainakin osittain esimerkiksi vuoden tai kahden kuluttua, jotta edistyminen ja kehittyminen huomataan.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Kotitehtäväksi annettaessa harjoituslomake urheilijoille.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro urheilijoille esimerkiksi: "On tärkeää tietää, missä itse on erityisen hyvä, koska juuri omat vahvuudet ovat niitä asioita, joiden avulla urheileminen on erityisen kivaa ja menestyksekästä".
 2. Jaa urheilijoille lomakkeet. Käykää lomakkeen avulla tehtävänanto läpi. Tarkoituksena on, että urheilija kysyy eri rooleissa olevilta lähipiirin ihmisiltä heidän ajatuksiaan siitä, missä urheilija on hyvä.
 3. Sopikaa päivämäärä, jolloin urheilijat palauttavat lomakkeet.
 4. Palautuspäivänä tai jonain muuna sovittuna hetkenä käykää yhdessä läpi kaikkien todistusaineistoa antaneiden ihmisten luettelemat vahvuudet. On myös hyvä keskustella ilmenneistä vahvuuksista ja etsiä samalla yhä lisää ajatuksia ja väitteitä, jotka todistavat kyseisten vahvuuksien paikkansapitävyyden. Urheilijalle on tärkeää, että valmentaja uskoo aidosti vahvuuksien olemassaoloon.
 5. Arkistoikaa täytetyt lomakkeet kansioon niin, että urheilija voi aina halutessaan palata tarkastelemaan niitä.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: