Itseluottamuksen valmiudet

Harjoite: Onnistumisen elämykset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Onnistumisen elämykset

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijaa kiinnittämään enemmän huomiota onnistumisiinsa ja niistä nouseviin itseluottamuksen tunteisiin.
 • Harjoitus voi olla urheilijalle merkittävä itseluottamuksen nostattaja etenkin, jos valmentajalla on aikaa tehdä se hänen kanssaan henkilökohtaisesti.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen voi tehdä lajiharjoittelun yhteydessä, sitä ennen tai sen jälkeen siihen erikseen varattuna aikana.
 • Harjoituksen kesto 5-30 minuuttia.
 • Toistoja voidaan tehdä yhä uudelleen sopivin välein, esimerkiksi kuukauden-puolen vuoden välein.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoituksen voi suorittaa lajiharjoittelun tiloissa.
 • Paperia ja kynä, jos harjoitus halutaan tehdä henkilökohtaisesti ja niin, että siitä jää kirjallinen tuotos muistiin.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä urheilijaa listaamaan tai listaa itse urheilijana paperille uran aikana tapahtuneita onnistumisia, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen.
 2. Valmentaja kirjaa myös ylös kyseisen urheilijan onnistumisia, jotka ovat jääneet hänelle mieleen.
 3. Jos urheilija ei itse muista montaakaan onnistumista, valmentaja auttaa häntä kirjaamaan niitä lisää. Samalla voitte keskustella siitä, mikä on onnistuminen, ja laajentaa näkökulmaa huomataksenne , kuinka tärkeitä pienemmätkin onnistumiset ovat.
 4. Laittakaa kaikki mieleenne tulleet onnistumiset aikajärjestykseen paperille.
 5. Käsitelkää ajankäyttönne mukaisesti niin monta onnistumista kuin haluatte ja ehditte seuraavasti:
 • Palauttakaa ensin elävästi mieleen tilanne, jolloin onnistuminen tapahtui.
 • Keskustelkaa hetki siitä, mistä urheilijan vahvuuksista, tekemisistä ja taidoista onnistuminen johtui.
 • Keskustelkaa myös siitä, miltä onnistuminen tuntui ja mitä se opetti teille. Mitä asioita tämän onnistumisen perusteella haluatte jatkossa tehdä samalla tavoin?
 • Huolehtikaa siitä, että keskustelu ei käänny tässä harjoituksessa mielellään ollenkaan siihen, mikä tilanteessa meni huonosti ja mitä urheilijan pitäisi tämän perusteella parantaa.

 

VINKKEJÄ!

Vaihtoehtoisesti ja jatkossa tämän harjoituksen voi toteuttaa lyhennettynä siten, että sopivina hetkinä lajiharjoituksen aikana valmentaja pyytää urheilijoita palaamaan mielessään johonkin onnistumiseen uransa aikana. Urheilijat kertovat valmentajalleen tai toisilleen, mikä onnistuminen oli, miltä se tuntui sekä mitä se opetti tekemään tulevien onnistumisten saavuttamiseksi. Tämän jälkeen kiinnittäkää aina huomiota siihen, miten onnistumisista keskusteleminen vaikuttaa harjoitteluilmapiiriin sekä urheilijoiden mielialoihin ja harjoittelun laatuun.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: