Itseluottamuksen valmiudet

Harjoite: Viisi itseluottamusharjoitusta käytäntöön

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Viisi itseluottamusharjoitusta käytäntöön

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitukset sopivat elävöittämään ja monipuolistamaan lajiharjoituksia.
 • Harjoitukset opettavat urheilijoita kiinnittämään huomiota asioihin, jotka auttavat heitä vahvistamaan itseluottamuksen tunteita.

 

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukset voidaan toteuttaa lajiharjoittelun lomassa.
 • Harjoituksia tulee toistaa kymmeniä kertoja.
 • Harjoituksia voidaan välillä pidettävien taukojen kera käyttää vuosia.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Ei välineitä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa ensin harjoitusvinkkeihin.
 2. Päättäkää, minkä harjoituksen ajattelette olevan hyvä kokeilla ja käyttää kussakin harjoituskauden vaiheessa.
 3. Miettikää, mihin kohtaan lajiharjoituksia valitsemanne harjoitus sopii.
 4. Ottakaa huomioon, että harjoituksia tulee yleensä toistaa muutaman kerran, ennen kuin urheilijat oppivat tekemään ne tehokkaasti.
 5. Harjoitelkaa vinkkien mukaisia harjoituksia säännöllisesti ja pitkäjänteisesti kymmeniä toistoja.
 6. Seuratkaa, minkälaisia vaikutuksia huomaatte.
 7. Keskustelkaa positiivisista vaikutuksista ja iloitkaa niistä vahvistaaksenne niitä edelleen.

 

HARJOITUSVINKIT: 

 

HARJOITUSVINKKI 1: Itseluottamuksen lämmittely: Vahvuusrinki

Pyydä urheilijat esimerkiksi alkuverryttelyn yhteydessä tai jonain muuna sopivana hetkenä istumaan hetkeksi alas rinkiin. Jokainen kertoo vuorollaan kaikille ringissä olijoille jonkin oman vahvuutensa, eli asian, missä on hyvä. Kun joku ei enää keksi itsestään vahvuutta, muut urheilijat ja valmentajat auttavat häntä mainitsemalla jotain kyseisen urheilijan vahvuuksia, hyviä ominaisuuksia, taitoja tai piirteitä.

Harjoitetta voidaan edelleen hyödyntää ja soveltaa siten, että urheilija voi valmentajan ja harjoituskaverien avulla pohtia, olisiko hän valmis mainitsemaan vahvuudekseen jonkin asian, jossa hän on kehittynyt erityisen hyvin viime aikoina. Näin harjoitus voi merkittävällä tavalla auttaa urheilijaa omaksumaan uuden tavan ajatella itseään esimerkiksi hyvän itseluottamuksen omaavana urheilijana sen sijaan, että hän on aikaisemmin ajatellut, että itseluottamus ei ole hänen vahvin ominaisuutensa!

 

HARJOITUSVINKKI 2: Missä olet ja missä olit hyvä

Pyydä urheilijoita ennen suoritukseen lähtöä palauttamaan mieleensä ja kertomaan ääneen valmentajalleen tai harjoituskaverilleen jokin asia, jossa on taitava ja hyvä. Suorituksen jälkeen pyydä jokaista urheilijaa kertomaan ensimmäiseksi ääneen, mikä äskeisessä suorituksessa onnistui (riippumatta siitä, kuinka hyvä tai huono suorituskokonaisuus oli). Toista harjoitusta useasti ja pitkään, jolloin urheilijat kykenevät vähitellen muuttamaan tapaansa huomata suorituksistaan lähinnä negatiivisia asioita. Muistakaa, että hyvien asioiden huomaaminen suorituksista tehostaa harjoittelua ja harjoittaa tietoisuutta suorituksista vähintään yhtä paljon ja lähes poikkeuksetta enemmän kuin omien virheiden huomaaminen ja tiedostaminen. Tavoitteena on, että urheilija osaa havaita onnistumiset ja etenemisen kohti tavoitesuoritusta samalla, kun hän tiedostaa myös virheet. Virheisiin hän suhtautuu automaattisesti uteliaan innostuneesti: ”mitä voin tehdä korjatakseni tuon?”

 

HARJOITUSVINKKI 3: Mitä hyvää huonossakin?

Jos urheilija ilmaisee itse jonkin havaitsemansa virheen tai kokee epäonnistuneensa suorituksessa, auta urheilijaa laajentamaan näkökulmaa siihen, että suorituksessa oli myös jotain hyvää. Virheet ja epäonnistumiset ovat korvaamaton tietolähde siitä, mitä voidaan seuraavassa suorituksessa ja jatkossa tehdä, jotta urheilijasta tulee entistä parempi ja jotta todellinen suoritusvarmuus on entistä lähempänä. Virheistä oppimisen edellytys on kuitenkin se, että urheilija osaa nähdä myös sen, mikä suorituksessa on ollut onnistunutta. Tähän auttaa se, että valmentaja järjestelmällisesti aina kertoo, mitä hyvää hän kuitenkin näki, mitä juuri tapahtuneesta virheestä opittiin ja kuinka nyt tiedetään, miten on parasta jatkaa ja edetä.

 

HARJOITUSVINKKI 4: Videoanalyysi

Toinen tapa auttaa ja harjoittaa urheilijaa tai itseään kiinnittämään huomiota myös suorituksien hyviin puoliin on katsoa suoritus videolta mahdollisuuksien mukaan joko aina suorituksen jälkeen tai jälkeenpäin kotona yksin tai mielellään valmentajan kanssa. Tällöin tehtävänä on katsoa suoritus nauhalta ensin niin, että siitä huomioidaan vain ja ainoastaan hyvät ja onnistuneet kohdat, jotka kirjataan ylös. Kun urheilija on selvästi omaksunut kaiken, mikä onnistui, voidaan siirtyä tarkkailemaan myös, mitä parannettavaa suorituksessa oli. Samalla suunnitellaan, mitä käytännössä välittömästi tehdään, jotta tätä asiaa parannetaan seuraavassa harjoituksessa tai kilpailussa.

 

HARJOITUSVINKKI 5: Onnistumishetkien kerrontakilpailu

Lajiharjoituksen loppuessa pyydä urheilijat kokoontumaan yhteen ja ottamaan pari. Valmentaja ottaessa aikaa kilpaillaan leikkimielisesti siitä, mikä pari ehtii kertoa vuorotellen toisilleen eniten onnistumisiaan juuri kuluneen harjoituksen tai kyseisen päivän tai viikon ajalta siten, kuin valmentaja päättää. Onnistuminen kerrotaan toiselle mainitsemalla, mikä tilanne oli ja kertomalla yhdellä lauseella, miksi se oli onnistuminen. Esimerkiksi: ”tänään kolmas suoritus, koska onnistuin pitämään keskittymisen loppuun asti”. Jokaisen onnistumisen jälkeen vuoro vaihtuu, ja toinen mainitsee jonkin onnistumisensa määritellyltä ajalta.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: