Itseluottamuksen valmiudet

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

 

Itseluottamuksen valmiuksien tavoitteita:

  • Itsetuntemuksen taso, jonka myötä itseluottamuksen harjoittaminen jatkossa onnistuu tuloksellisesti.

  • Urheilija tunnistaa ja sisäistää omat vahvuutensa lajinsa urheilijana.
  • Keskittyminen omiin onnistumisiin ja niiden tuottamiin itseluottamuksen tunteisiin
  • Urheilijoiden itseluottamuksen kehittymistä tukeva valmennus

 

 

Valmiuksien harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle urheilijan itseluottamuksen kehittämisestä

Valmentaja  syventyy tarkastelemaan omaa valmennustaan siinä mielessä, miten se vaikuttaa urheilijoiden itseluottamuksen kokemuksiin ja kehittymiseen. Valmentaja vastaa kysymyksiin, vertailee ajatuksiaan urheilijoiden vastauksiin samasta aiheesta sekä tekee halutessaan kehittymissuunnitelman itselleen.

 

Harjoite 2: Itseluottamuskansio

Tavoitteena on rakentaa urheilijoille itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpitämistä tukeva väline vuosiksi eteenpäin . Urheilijat aloittavat harjoitteen avulla itseluottamuskansion rakentamisen, ja motivoituvat tietoiseen työskentelyyn itseluottamuksen kehittämiseksi.

 

Harjoite 3: Kysymyksiä itseluottamuksesta valmiuksien tasolla

Urheilija aloittaa itsetuntemuksen kehittämisen prosessin. Tässä ensimmäisessä itsetuntemuksen harjoitteessa urheilija vastaa kysymyksiin mielellään kirjallisesti koskien sitä, minkälaiseksi ihmiseksi ja urheilijaksi hän itsensä kokee ja minkälaisia ajatuksia hänellä on liittyen onnistumiseen ja omiin vahvuuksiin.

 

Harjoite 4: Kerää todistusaineistoa

Harjoite auttaa urheilijaa selvittämään, mitkä ominaisuudet ja taidot ovat hänen vahvuuksiaan. Urheilija kysyy luotettavilta lähipiirin ihmisiltä heidän ajatuksiaan siitä, missä he ajattelevat urheilijan olevan hyvä ja taitava. Lopuksi vahvuudet käydään yhdessä läpi, ja kokemus hyödynnetään itseluottamuksen tunteen kehittämiseen. 

 

Harjoite 5: Onnistumisen elämykset

Tavoitteena on, että urheilija oppii kiinnittämään enemmän huomiota onnistumisiinsa ja käyttämään niitä itseluottamuksensa vahvistamiseen. Harjoitteessa listataan urheilijan onnistumisia ja keskustellaan niistä muutaman kysymyksen avulla niin, että ne vahvistuvat urheilijan mielessä.

 

Harjoite 6: Viisi itseluottamusharjoitusta käytäntöön

Harjoitteessa esitellään viisi vinkkiä, joiden avulla urheilijat oppivat kiinnittämään huomiota asioihin, jotka vahvistavat hyvällä tavalla itseluottamusta. Urheilijat mm. palauttavat mieleen ja kertovat muille omista vahvuuksistaan ennen suorituksia ja suoritusten jälkeen, etsivät virheistä oppimiskokemuksia sekä opettelevat löytämään videolta katsotuista suorituksista ensisijaisesti myös onnistuneet asiat.