Tietoisku itseluottamuksen valmiuksista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Itseluottamuksen valmiudet:

Itseluottamuksen perustaidot:

Itseluottamuksen huipputaidot:

Lasten itseluottamuksen harjoitteet:

Alla on esitetty viisi tietoiskua, jotka liittyvät itseluottamuksen valmiustason harjoitteluun.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta itseluottamuksen valmiustason harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

Tietoisku 1

Itsetunto tarkoittaa ihmisen melko pysyvää kokemusta itsestään ihmisenä: kuka ja minkälainen ihminen minä olen. Itseluottamus määritellään useimmiten itsetuntoa enemmän tilanteesta riippuvaiseksi ja muuttuvaksi kokemukseksi. Näin ollen voidaan puhua ihmisen ”urheilijaitseluottamuksesta”.

 

Tietoisku 2

Itsetunnon ja itseluottamuksen perusta on suorituksista ja menestymisestä riippumaton kokemus oman ihmisarvon ainutlaatuisuudesta ja tärkeydestä. Valmentajalla on suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa tähän perustavaan kokemukseen, joka urheilijalla on itsestään.

 

Tietoisku 3

Tunteakseen ja kehittääkseen itseluottamusta urheilijan täytyy saada myönteistä ja kannustavaa palautetta, joka koskee hänen yrittämistään ja onnistumistaan.

 

Tietoisku 4

Itseluottamuksen kokemus on yksilöllinen, mutta keskimäärin urheilijat määrittelevät hyvän itseluottamuksen varmuuden tunteena, joka liittyy omiin kykyihin selviytyä ja onnistua suorituksissa. Itseluottamuksen koetaan myös olevan ylpeyttä itsestä ja omista urheilusuorituksiin liittyvistä taidoista sekä kykyä nauttia ja kokea innostusta suorituksien äärellä.

 

Tietoisku 5

Itsetunto ja itseluottamus kehittyvät ja muuttuvat ihmisen koko elämänkaaren ajan. Kehitykseen vaikuttavat ihmisen omat pyrkimykset ja kokemukset sekä yhtä lailla häntä ympäröivien ihmisten ja yhteisöjen pyrkimykset ja toimet. Itseluottamuksen kokeminen on myös taito, jota jokainen voi harjoitella. Urheilija voi lähtökohdista riippumatta kehittyä taitavaksi itseluottamuksen kokijaksi hyvän valmennuksen ja säännöllisen, pitkäjänteisen harjoittelun myötä.