Keskittymisen huipputaidot

Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä huipputaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Kysymyksiä keskittymisestä huipputaitojen tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Keskittymisen huipputaitoihin liittyvät kysymykset auttavat urheilijoita ja valmentajaa syventämään omia ajatuksiaan ja näkemyksiään keskittymisen taitojen yksilöllisestä tilanteesta ja harjoittamisesta.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Yksi kysymys kerrallaan läpi käytäessä: n. 3-10 min / kysymys.
 • Vastattaessa kaikkiin kysymyksiin kirjallisesti lajiharjoituksen ulkopuolella: n. 60-90 min
 • Kysymyksiin vastataan kerran.
 • Kysymyksiin voidaan haluttaessa vastata uudelleen esimerkiksi vuosittain, jos katsotaan, että asiat ovat saattaneet merkittävästi muuttua huonompaan tai parempaan suuntaan.

TILA JA VÄLINEET

 • Kysymyksiin tulee vastata rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Urheilijat vastaavat harjoituslomakkeessa oleviin kysymyksiin joko yhdestä muutamaan kerrallaan tai kaikkiin kerralla.
 2. Varaa riittävästi aikaa kysymyksiin vastaamiseen – niiden vaikutus keskittymiskyvyn hiomiseen huippuunsa on sitä suurempi mitä huolellisemmin harjoitus tehdään.
 3. Kysymyksiin voidaan vastata joko erikseen tilanteeseen varattuna hetkenä tai harjoituslomakkeen voi antaa urheilijoille harjoituksen ulkopuolella täytettäväksi.
 4. Vastauksia kysymyksiin kannattaa tuloksellisuuden varmistamiseksi käsitellä keskustellen joko ryhmänä tai yksilöllisesti urheilijoiden kanssa.

 

VINKKEJÄ!

Jos kysymyksiin vastaaminen tuntuu urheilijoista liian vaikealta, voidaan kysymyksiä ottaa käsittelyyn vain yksi tai pari kerrallaan ja niin, että valmentaja auttaa niiden tarkastelussa.

Kysymyksiin vastaamista ja tarkan sekä hyödyllisen informaation keräämistä helpottaa, jos kysymys annetaan urheilijoille esimerkiksi maanantaina harjoitusviikon aluksi, minkä jälkeen urheilijat tarkkailevat asiaa noin viikon ajan ja vastaavat kysymykseen viikon loppupuolella. Muistuta tällöin urheilijoita asiasta jokaisessa harjoituksessa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: