Keskittymisen huipputaidot

Harjoite 3: Lajinomaisen keskittymisen analyysi

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Lajinomaisen keskittymisen analyysi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Hyvät keskittymisen yleiset taidot eivät vielä takaa sitä, että urheilijan keskittymisen taidot ovat huippuluokkaa juuri oman lajin vaatimukset huomioonottaen.
  • Harjoitus auttaa valmentajaa ja urheilijoita selvittämään, minkälaisia keskittymisen vaatimuksia oma laji asettaa.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoitusta varten tulee varata aikaa noin 45-60 minuuttia lajiharjoittelun ulkopuolelta.
  • Harjoitus toistetaan yhden kerran urheilijaa tai valmentajaa kohti.

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoitus kannattaa tehdä rauhallisessa tilassa.
  • Harjoituslomakkeet ja kynät.

SUORITUSOHJEET 

  1. Harjoituslomake sisältää ohjeet harjoituksen toteuttamiseksi.
  2. Harjoituksen voi tehdä joko valmentaja itse, urheilijat itse tai valmentaja ja urheilijat yhdessä.
  3. Isommalle ryhmälle harjoitus voidaan suorittaa myös osissa antaen kysymykset pohdittaviksi esimerkiksi 3-5 hengen pienryhmille, joko sama kysymys kaikille ryhmille tai eri kysymykset eri ryhmille. Lopuksi ryhmät esittelevät tuotoksensa. Harjoitus päätetään yhteiseen näkemykseen siitä, minkälaisia keskittymisen taitoja juuri omaa lajia varten jatkossa erityisesti pyritään harjoittamaan.
  4. On suositeltavaa, että urheilijat ja valmentaja keskustelevat asioista kysymyksiin vastattuaan syventääkseen edelleen osaamistaan juuri oman lajin vaatimasta keskittymisestä.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: