Keskittymisen huipputaidot

Harjoite 5: Keskittymisen säilyttäminen ja palauttaminen

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymisen säilyttäminen ja palauttaminen

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus opettaa urheilijalle keskittymisen hallintaa häiriön alla.
 • Oppimista tapahtuu, kun urheilija oppii tietoisemmin ja nopeammin huomaamaan keskittymisen herpaantumisen ja korjaamaan sen ennen kuin suoritus häiriintyy liikaa.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vie aikaa noin 60-90 minuuttia riippuen lajisuoritusten luonteesta.
 • Harjoitukseen kuluvaa aikaa voidaan säädellä päättäen, kuinka paljon asioihin halutaan paneutua kirjallisesti tai keskustellen suoritusten välissä.
 • Ensimmäisellä kerralla suosittelemme ehdottomasti käyttämään apuna harjoituslomaketta. Harjoitukseen kuluu tällöin enemmän aikaa, mutta urheilijat oppivat sen suorittamisen ja hyötyvät siitä tehokkaammin. Myöhemmin harjoitusta toistettaessa harjoituslomakkeen käyttö voidaan jättää pois.
 • Harjoitetta tulee toistaa useita kertoja suurimman mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus toteutetaan lajin kilpailunomaisessa ympäristössä.
 • Haluttaessa harjoituslomakkeet ja kynät.

SUORITUSOHJEET

 1. Valmentajan ja urheilijoiden tulee asettaa tämän lajiharjoituksen päätavoitteeksi harjoitella keskittymisen säilyttämisen ja palauttamisen taitoja.
 2. Harjoitusta varten suunnitellaan mahdollisimman paljon lajin kilpailunomaisia suorituksia ja tilanteita muistuttavat harjoitusolosuhteet ja harjoituksen sisältö.
  • Esimerkiksi peliharjoitus tai muuten mahdollisimman aidon kaltainen kilpailusuoritus, johon luodaan paineita tuomalla jokin urheilijalle tärkeä henkilö katsomaan tilannetta tai luomalla palkintojenjakojärjestelmä, josta parhaiten suoriutuvat urheilijat hyötyvät.
  • Harjoituksen paineistaminen ei toki ole välttämätöntä tai painetta voidaan lisätä vähitellen tilanteen mukaan.
 3. Kilpailunomainen harjoitus jaetaan ajallisesti kahteen noin puolituntia kestävään osaan. Urheilijoita pyydetään tutustumaan harjoituslomakkeen kysymyksiin etukäteen.
 4. Ensimmäisen osan aikana harjoitellaan kilpailunomaisesti omaa keskittymistä tarkkaillen. Urheilijat raportoivat harjoituslomakkeen avulla tai vain suullisesti, miten keskittyminen sujui, ja mitä he huomasivat nimenomaan keskittymisen säilymisen ja herpaantumisen osalta tapahtuvan.
 5. Urheilijat suunnittelevat harjoituslomakkeen avulla keskittymisen ja sen palauttamisen tavat harjoituksen toiseen osaan. Toisessa osassa toistetaan sama suoritus ja tilanne kuin ensimmäisessä osassa, mutta nyt niin, että urheilija pyrkii noudattamaan suunnitelmaansa keskittymisen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi aina tarvittaessa.
 6. Lopuksi vertaillaan ensimmäisen ja toisen osan suoriutumista, ja valitaan itselle hyviä keskittymisen tapoja lisäharjoittelua varten.
 7. Katso tarkat ohjeet lomakkeesta, vaikka et käyttäisi sitä urheilijoille.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: