Keskittymisen huipputaidot

Harjoite 7: Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Huipullakin oleva urheilija kohtaa välillä odottamattomia tai erityisen vaativia tilanteita, jotka saattavat yllättäessään johtaa suorituksen merkittävään häiriintymiseen.
 • Kun ihminen on suunnitellut ja harjoitellut kohtaamaansa tilannetta etukäteen mielikuvissa, tuntuu se useimmiten toteutuessaan tutulta, jolloin suorituskyky säilyy ja urheilija kykenee toimimaan tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Tämä harjoitus tarjoaa mahdollisuuden pohtia ja valmistautua suunnitelmallisesti yllättäviinkin tilanteisiin, jolloin urheilija säilyttää suorituskykynsä entistäkin varmemmin ja todennäköisemmin.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus voidaan tehdä yksi tilanne kerrallaan: n. 3-10 min riippuen siitä, työskennelläänkö ryhmänä vai yksilöllisesti.
 • Kaikki tilanteet kerrallaan: 3-10 min/tilanne
 • Suunnittelu suoritetaan kerran, minkä jälkeen tilannetta harjoitellaan oikeasti tai mielikuvissa niin monta kertaa, että urheilija luottaa toimintakykyynsä.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan tehdä lajiharjoitusten lomassa tai erikseen varatussa, rauhallisemmassa tilassa.
 • Mukaan tarvitaan harjoituslomakkeet (yksi/urheilija) ja kynät, jos harjoitus tehdään kirjallisesti, mikä on suositeltavaa sen tehokkuuden varmistamiseksi.

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoituksen voivat tehdä urheilijat tai valmentaja itse, tai valmentaja ja urheilijat yhdessä.
 2. Odottamattomia ja yllättäviä, lajille tyypillisiä tilanteita voidaan suunnitella jokainen henkilökohtaisesti tai pienryhminä yhdessä.
 3. Pohtikaa yksi tai useampia lajissanne mahdollisesti tapahtuvia tilanteita, joissa suorituskyky voi tilanteesta johtuen heikentyä. Harjoittelun kohteeksi voidaan myös valita ei niin poikkeavia, mutta muuten urheilijalle tyypillisiä, suorituksen heikentymiseen usein johtavia tilanteita. Listatkaa tilanteet halutessanne lomakkeeseen. Esimerkkejä:
  • Sääolosuhteiden tai aikataulujen yllättävä muutos
  • Ongelmat välineiden kanssa
  • Pistetilanteen muuttuminen varmalta näyttäneestä voitosta häviön mahdollisuuteen
  • Pieni loukkaantuminen
  • Edellisen suorittajan odotetusta poikkeava suoritus
 4. Listattuanne tilanteita, suunnitelkaa toimenpiteet ja ajatukset, joiden mukaan haluatte toimia, jos kyseinen tilanne joskus todella tulee eteen. Käyttäkää apuna kaikkea tietoanne siitä, minkälainen toiminta kyseisenlaisessa tilanteessa on kaikkein tarkoituksenmukaisinta juuri teille. Kirjoittakaa mielellään tarkat ohjeet ja suunnitelma ajatuksista, mielikuvista ja toimista lomakkeeseen. Jos olette työskennelleet ryhminä, jokainen ryhmä kirjaa lopuksi itse oman toimintasuunnitelman.
 5. Haluttaessa edelleen varmistaa, että suunniteltu toiminta onnistuu, jos tilanne tulee eteen, toimintaa ja ajatuksia voidaan harjoitella oikeaa tilannetta jäljitellen fyysisesti. Tällöin harjoitellaan tuottamalla oikeasti kyseinen tilanne niin todentuntuisesti kuin mahdollista, ja  tilanteessa toimitaan täsmälleen suunnitellulla tavalla. Tärkeää on kuitenkin, että harjoittelu kohdistetaan suurimmaksi osaksi todellisten, halutunmukaisten toimintojen toistamiseen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: