Keskittymisen huipputaidot

Harjoite 8: Tarkista, oletko valmis kokemaan flow:n

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

MIKSI FLOW-TILA ON TÄRKEÄ URHEILEMISESSA?

 

Lumilautailun maailmancupin voittaja Aleksi Litovaara:

"Flow (virtaavuus) on tila missä olet täysin keskittynyt käsillä olevaan suoritukseen, urheilet suorituskykysi huipulla, ajan käsitys katoaa. Flow on upea voimavaratila, joka tuntuu todella hyvältä ja palkitsevalta jo itsessään, riippumatta kisatuloksesta. Tosin yleensä flow edesauttaa pääsemään parhaaseen mahdolliseen kisatulokseen!"

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Vaikka urheilu tarjoaa ympäristönä hyvät edellytykset flow-tilan, eli täydellisen keskittymisen ja onnistumisen tunteen saavuttamiseen, monet urheilijat kohtaavat silti vaikeuksia tämän tilan saavuttamisessa.
 • Keskittymisen huipputaitojen huipennukseksi tämä harjoitus auttaa tarkistamaan, että edellytykset täydellisen suorituksen tunteen esiin nousemiseksi ovat kunnossa.
 • Harjoitus tekee näin flow:n kokemisen urheilijalle helpommaksi ja todennäköisemmäksi.
 • Riippumatta siitä, kuinka usein ja hyvin urheilija saavuttaa flow-tiloja, tämän harjoituksen läpikäyminen voi tuoda huomattavia harjoittelua tehostavia ja suorituskykyä parantavia ideoita ja näkökulmia.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus kannattaa suorittaa monissa osissa riippuen omasta ajankäytöstä ja tilanteesta.
 • Voidaan esimerkiksi päättää, että urheilija keskittyy flow:n eri osatekijöihin tutustumiseen puolesta tunnista tuntiin aikaa päivittäin viikosta kahteen viikon ajan.
 • Tämän lisäksi aikaa varataan keskustelulle harjoitusten lomaan, kun harjoituksen herättämiä ajatuksia ja ideoita lähdetään soveltamaan käytäntöön.
 • Muutokset ja osaaminen, jotka johtavat flow:n esiin tuloon, saattavat viedä kauan aikaa kuukausista vuosiin riippuen urheilijan lähtötilanteesta sekä rohkeudesta muuttaa omia ajatusmalleja ja käytäntöjä. Myös sillä on vaikutusta, miten urheilija luontaisesti keskittyy ja kuinka helposti hän luonnostaan suorittaa flow:n edellyttämillä tavoilla.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoituksen suorittamiseksi tarvitaan riittävän rauhallinen tila.
 • Harjoituslomakkeet ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 • Harjoitus suoritetaan harjoituslomakkeen ohjeiden mukaisesti.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN:

 

 

(Lähdeteos: Flow in Sports. The keys to optimal experiences and performances, Jackson&Csikszentmihalyi, 1999)