Keskittymisen huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset:

 

Keskittymisen huipputaitojen tavoitteita:

  • Urheilijat oppivat laatimaan käytännössä toteutettavia ja käytännössä onnistuvia keskittymisen harjoittamisen toimintasuunnitelmia.
  • Menetelmiä, joiden avulla voi harjoittaa taitoa suoriutua hyvin myös häiriön alaisena
  • Oman lajin vaatiman keskittymisen luonteen ymmärtäminen ja omien taitojen arviointi suhteessa lajin vaatimuksiin
  • Motivoituminen harjoittelemaan keskittymistä yksilöllisesti ja itsenäisesti nauttien huippukeskittymisen tuomasta tunteesta ja itseluottamuksesta sellaisenaan

 

Huipputaitojen harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä huipputaitojen tasolla

Harjoite auttaa urheilijaa ja valmentajaa tarkentamaan urheilijan keskittymiskyvyn yksilöllisen, yksityiskohtaisen tilanteen sekä harjoittamisen tarpeen kohti huippusuorituskykyä. Harjoitteessa urheilijat vastaavat keskittymiseensä liittyviin kysymyksiin kirjallisesti. Kysymykset sopivat myös keskustelujen pohjaksi.

Harjoite 2: Toimintasuunnitelma keskittymisen huipputaitojen hiomiseksi

Harjoitteen avulla varmistetaan, että keskittymisen taidot todella edelleen kehittyvät, ja että laaditut toimintasuunnitelmat toteutuvat myös käytännössä. Urheilijat laativat yksityiskohtaiset, täysin käytäntöön viedyt suunnitelmat, joiden toteutuessa keskittymisen huipputaitavuuden edellytykset ovat parhaat mahdolliset.

Harjoite 3: Lajinomaisen keskittymisen analyysi

Urheilijat ja valmentajat selvittävät harjoitteen avulla, minkälaisia keskittymisen vaatimuksia juuri oma laji asettaa. Harjoitteessa vertaillaan omaa lajia erilaisiin keskittymisen tapoihin, minkä jälkeen arvioidaan tarkasti, mitkä oman lajin huippukeskittymisen vaatimukset ovat ja kuinka hyvin urheilijoiden taitavuus vastaa vaatimuksia.

Harjoite 4: Keskittymisen tavan vaihtaminen

Tavoitteena on harjoittaa keskittymisen tavan vaihtamista tehokkaasti ja tietoisesti, jolloin lajin vaatiman keskittymisen kohteiden ja tapojen vaihtamisen edellytykset urheilijoilla kasvavat. Harjoitteessa urheilijat harjoittelevat keskittymisen tavan vaihtamista kapeasta laajaan ja jälleen kapeaan sekä sisäisestä ulkoiseen ja jälleen sisäiseen ensin paikallaan istuen ja sen jälkeen lajinomaisemmin.

Harjoite 5: Keskittymisen säilyttäminen ja palauttaminen

Harjoitteessa harjoitellaan keskittymisen hallintaa häiriön ja paineen alaisissa tilanteissa. Harjoitetta varten suunnitellaan puolen tunnin kilpailunomaiset harjoittelujaksot, jotka urheilijat harjoittelevat tietynlaisin tavoittein ja harjoitellen oman keskittymiskyvyn hallintaa.

Harjoite 6: Keskittymisen harjoittelu häiriön alaisena

Tavoitteena on harjoittaa suunnitelmallisesti, yksilöllisesti ja lajinomaisesti urheilijan kykyä suoriutua omalla tasollaan häiriönkin alaisena. Harjoitteessa suunnitellaan asteittain vaikeutuvia tilanteita, joiden avulla urheilija harjoittelee keskittymiskykynsä säilyttämistä haastavissa tilanteissa.

Harjoite 7: Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa

Tavoitteena on varmistaa, että urheilijan suorituskyky ei ailahtele tai huononnu merkittävästi edes poikkeuksellisen hankalissa tai vaativissa tilanteissa. Urheilija suunnittelee tarkan toimintakuvauksen kaikenlaisiin mahdollisiin poikkeustilanteisiin kilpailuissa.

Harjoite 8: Tarkista, oletko valmis kokemaan flow:n

Harjoitteen avulla urheilijat ja valmentajat voivat tutustua huippukeskittymisen kokemuksen edellytyksiin ja luonteeseen. Omaa tilannetta syvällisesti tarkastelemalla ja sen jälkeen harjoittelemalla urheilija lisää omien flow-kokemusten esiintulon mahdollisuuksia.