Lasten keskittyminen: Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten keskittymisen edellytyksistä

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Kysymyksiä valmentajalle lasten keskittymisen edellytyksistä

 

Esimerkki harjoitteen soveltamisesta lasten uimahyppyryhmässä: 

Valmentaja Sirja:

"Luin ensin itse TrainingFocuksen kaksi ensimmäistä lasten keskittymisharjoitetta, ja niiden pohjalta vedin lapsille tämän sovelletun harjoituksen. Ajattelin että on hyvä tehdä jotain hyvin konkreettista, kun pelkkä puhuminen on näille pienille lapsille liian vaikea tapa hahmottaa keskittymisen aihetta. Piirsin paperille puunrungon ja laitoin sen jälkeen paperin kiertämään niin, että jokainen lapsi sai vuorollaan piirtää jotain mieleistään puun ympärille. Juttelimme sitten, että puu on keskittymispuu ja lasten piirtäessä kyselin esimerkiksi:

 • mitä tarkoittaa keskittyminen
 • milloin on "helppo" keskittyä ja mikä auttaa keskittymään (ennen treeniä, treeneissä, treenin jälkeen)
 • mikä vaikeuttaa keskittymistä
 • miten keskittyminen näkyy harkoissa
 • miten näkyy kisoissa
 • miltä tuntuu silloin, kun on helppo keskittyä

Keskustelun lopussa kirjasin tärkeimmät lasten esiin tuomat asiat ylös, ja lopuksi jokainen arvioi omaa keskittymistään asteikolla 1-5. Etenemme tästä niin, että palaamme usein katselemaan keskittymispuutamme ja arvioimme, miten keskittyminen milloinkin sujuu. Vähitellen lasten määritelmät keskittymiselle selvenevät ja voimme yhä tietoisemmin tavoitella hyvää keskittymisen tilaa."
- Sirja Rytkönen, ammattivalmentaja

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymyksien esittäminen antaa valmentajalle mahdollisuuden tarkistaa, ovatko harjoitusten olosuhteet sellaiset, että lasten keskittymiselle on mahdollisimman hyvät edellytykset.
 • Olosuhteiden tarkistaminen ja niihin tarvittaessa vaikuttaminen varmistaa, että lasten keskittymisharjoituksista, kuten muustakin harjoittelusta, voidaan odottaa näkyviä tuloksia.
 • Kysymyksiä voidaan haluttaessa käyttää esimerkiksi urheiluseuran valmentajille harjoittelun laatua selvitettäessä tai yhteisen keskustelun herättäjinä urheiluseuran laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kysymyksiin vastaaminen vie aikaa 30-60 minuuttia. Kysymyksiin voi halutessaan vastata vain muutamaan kerrallaan.
 • Kysymyksiin vastataan yhden kerran/harjoitusryhmä.
 • Kysymykset voi toistaa itselleen myöhemmin halutessaan esimerkiksi arvioida muutosta ryhmän keskittymisen edellytyksissä tai omassa valmennustoiminnassa.

TILA JA VÄLINEET

Valmentaja tarvitsee kynän ja kysymyslomakkeen.

SUORITUSOHJEET

 1. Vastaa valmentajan kysymyslomakkeen kysymyksiin niitä rauhassa pohtien.
 2. Jos jokin kysymys herättää ajatuksia tai kysymyksiä, joista haluaisi keskustella ajatusten selvittämiseksi tai uusien ideoiden saamiseksi, suosittelemme keskustelua seuran valmentajien kesken yhteisten ideoiden luomiseksi ja käytäntöön saattamiseksi.