Lasten keskittyminen: Harjoite 3: Keskittymistehtäviä harjoituksiin

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymistehtäviä harjoituksiin

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

  • Keskittymistehtävät antavat vinkkejä erilaisista pienistä, lajiharjoitusten sisällä toteutettavista harjoituksista, jotka opettavat lapsille keskittymiskyvyn perusteita.
  • Lapset oppivat muunmuassa huomion kiinnittämistä yhteen asiaan, oman aktiivisuuden suuntaamista yhteen asiaan kerrallaan sekä ymmärtämään, mitä sana keskittyminen tarkoittaa ja miltä tuntuu, kun on keskittynyt. 
 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT 

  • Harjoitukset toteutetaan lajiharjoitusten yhteydessä.
  • Harjoituksia voidaan toistaa useita kertoja, minkä jälkeen niitä voidaan jatkaa sen verran soveltaen, että kiinnostus tehtäviin säilyy.
 

TILA JA VÄLINEET

  •  Tarvittavat välineet on ilmoitettu jokaisen tehtävän kohdalla erikseen. 
 

SUORITUSOHJEET 

  1. Tutustu tehtäviin ensin valmentajana ja tulosta ne halutessasi mukaan harjoituksiin.
  2. Suunnittele etukäteen, mikä tehtävä sopisi harjoitusryhmällesi milloinkin kokeiltavaksi ja harjoiteltavaksi.
  3. Toista tehtäviä niin monta kertaa, että huomaat lasten oppineen niiden suorittamisen ja huomaat todennäköisesti myös keskittymisen kehittymistä.
  4. Kun huomaat lasten keskittyvän hyvin, kiitä heitä, ja kannusta heitä toimimaan samalla tavoin ja tunnistamaan samanlaisia olotiloja myös muissa harjoituksen kohdissa ja vaikkapa koulussa.