Lasten keskittyminen: Harjoite 6: Kummalliset ja lisääntyvät ohjeet

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Kummalliset ja lisääntyvät ohjeet

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus harjoittaa lasten keskittymiskykyä, kun heille annettavien ohjeiden pituus ja vaikeus lisääntyvät vähitellen.
 • Myös tässä harjoituksessa tavoitteena on innostaa lapset huomaamattaan hyvään keskittymiseen, jolloin päästään myös keskustelemaan siitä, mitä hyvä keskittyminen on ja kiittämään lapsia siitä.
 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukset toteutetaan lajiharjoitusten yhteydessä.
 • Harjoitusta tulee toistaa useita kertoja. 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset toteutetaan lajiharjoitusten yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
 • Harjoituksessa ei tarvita ylimääräisiä välineitä. 
 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoituksessa valmentaja antaa lapsille ohjeita, jotka poikkeavat sisällöltään tai esitystavaltaan tavanomaisesta ja saavat lapset näin kiinnostuneiksi. Lisäksi ohjeisiin pitää keskittyä tavanomaista paremmin, jotta tehtävän pystyy suorittamaan.
 2. Kun lapset keskittyvät hyvin ja onnistuvat suorituksissa, kehuu valmentaja heitä. Harjoitusten välissä ja lopuksi keskustellaan siitä, miltä hyvä keskittyminen tuntui, mistä se johtui ja miten tärkeää se on, koska silloin oppii nopeammin ja on kivaa. Vanhempien lasten kanssa edetään keskustelemaan siitä, miten jokainen voisi ihan itse päästä siihen, että kuuntelee tarkasti ja keskittyy tehtäviin.
 3. Valmentajan tulee itse soveltaa antamansa ohjeet lasten ikä- ja taitotasoon sopiviksi. Alla on esitelty erilaisia versioita ”kummallisista ja lisääntyvistä ohjeista”, jotka saavat lapset keskittymään.
  • "Maa – meri – laiva: Yhdessä lasten kanssa nimetään kolme erilaista asentoa tai yksinkertaista liikettä joillain muilla nimillä kuin yleensä – esimerkiksi tasajalkahyppy on Maa, kuperkeikka on Meri ja vatsalleen käyminen on laiva. Valmentaja sanoo jonkin nimen ja lasten tulee suorittaa tehtävä, jota uusi nimi tarkoitti."
  • "Edellä olevaa harjoitusta voidaan vaikeuttaa siten, että valmentaja sanookin useamman kuin yhden ohjeen peräkkäin (Esimerkiksi ” Maa – Maa – Meri – Laiva”), jolloin lasten tulee keskittyä niin hyvin, että he muistavat, mitkä kaikki suoritukset on annettu tehtäväksi."
  • "Samaa harjoitusta voi edelleen vaikeuttaa niin, että kun ensin suorituksille on annettu yhdet nimet, niin saman harjoituksen sisällä niille keksitäänkin vielä toiset nimet. Vielä vaikeammassa versiossa nimet ovat samat, mutta tarkoittavatkin nyt ristiin eri liikettä kuin äsken. Tämä harjoittaa muistia ja keskittymistä tehokkaasti."
  • "Keskittymisen herättää tehokkaasti käyntiin se, että ohjeet annetaan jotenkin hyvin eri tavoin kuin yleensä. Valmentajan tulee kokeilla, minkälaiset hassut tavat sopivat omalle ryhmälle parhaiten. Lapset voi esimerkiksi asettaa selin ohjaajaan, nurkan taakse, johonkin muodostelmaan, kuten piiriin tai joka toinen selinmakuulle, voimistelijalapset päälläseisontaan, hiihtokoululaiset suksi toisen suksien väliin jne. Valmentaja voi myös antaa ohjeen vuorotellen toiselle pareittain, minkä jälkeen ohjeen kuulleen tulee kertoa ohje tarkasti parille. Muodostelmia muodostettaessa saattaa keskittyminen ensin muuttua ikään kuin huonommaksi, mutta kun ohjeet annetaan vain kerran ja sen jälkeen pitäisi tietää, mitä tehdä tai muuten tulee jäädä paikoilleen, oppivat lapset nopeasti kuuntelemaan."
  • "Lyhyen ohjeen voi sanoa lapsille niin, että sanojen järjestys on väärä tai takaperoinen. Esimerkiksi: ”Tauko nyt juoma takaisin pidetään tulkaa sitten.” Tai: ”Viisi alhaalla kuperkeikkaa tehkää pää.”