Lasten keskittyminen: Harjoite 7: Yhteinen keskittymismerkki

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Yhteinen keskittymismerkki

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

 • Harjoitus harjoittaa lasten keskittymiskykyä, ja erityisesti sen palauttamista keskittymisen ja ajattelun häiriydyttyä.
 • Harjoitus luo myös ryhmälle tehokkaan rutiinin, jonka avulla harjoittelun rauha voidaan saavuttaa useammin. 
 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus toteutetaan lajiharjoitusten yhteydessä. Ensimmäisellä kerralla tulee varata noin kymmenen minuuttia harjoituksen alusta harjoitteen suunnitteluun yhdessä lasten kanssa.
 • Harjoitusta tulee toistaa useita kertoja, kunnes siitä muodostuu lapsille selvä, hyvältä tuntuva rutiini.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset toteutetaan lajiharjoitusten yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
 • Harjoituksessa ei tarvita ylimääräisiä välineitä.

SUORITUSOHJEET 

 1. Harjoitus aloitetaan keskustelemalla siitä, miksi on tärkeää, että valmentajan ohjeita kuunnellaan ja että ajatellaan niitä asioita, joiden avulla onnistuu suorituksissa hyvin.
 2. Lapsia voi pyytää ensin itse ehdottamaan, mikä heitä auttaisi keskittymään ja kuuntelemaan uudelleen, jos se jostain syystä on jossain hetkessä vaikeaa.
 3. Ohjaaja voi sitten ehdottaa itse, että mitä jos keksittäisiin jokin yhteinen merkki, joka tarkoittaa, että toiminta pysähtyy hetkeksi, jokainen miettii nopeasti, mitä oltiin tekemässä ja sitten jatketaan oikein hyviä suorituksia. Pohditaan yhdessä vaihtoehtoja merkiksi, ja sovitaan jokin valituksi.
 4. Harjoitellaan ensin merkin noudattamista. Alkulämmittelyssä ohjaaja sanoo muutaman kerran sovitun merkin, jolloin lapset pysähtyvät, miettivät, mitä ovat tekemässä ja jatkavat sitten oikein hienosti suorittaen. Valmentaja voi myös halutessaan aina vuorotellen kysyä keskittymismerkin jälkeen joltain lapselta, mitä hän ajattelee olevansa tekemässä. Näin varmistuu, että lapsi on ymmärtänyt ohjeet ja keskittyy oikeisiin asioihin.
 5. Kun lapset ovat oppineet, mitä keskittymismerkin jälkeen tulee tehdä, valmentaja antaa merkin enää silloin tällöin. Merkki annetaan erityisesti silloin, kun näyttää siltä, että keskittyminen alkaa herpaantua.
 6. Vanhempien lasten kanssa edetään vähitellen siihen, että he opettelevat itse sanomaan itselleen keskittymismerkin, kun huomaavat, että ajatukset harhailevat. Valmentajan tulee keskustella aina välillä heidän kanssaan ja varmistaa, että keskittymismerkki toimii halutulla tavalla.