Lasten keskittyminen: Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

Teemoista on  tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla valmentaja voi etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi lasten keskittymisen kehittymistä tukeva prosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun.

 

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten keskittymisen edellytyksistä

Harjoitteessa valmentaja pohtii ja vastaa kysymyksiin, jotka auttavat tarkistamaan, kuinka hyvin harjoitusolosuhteet ja muut harjoituksiin liittyvät asiat auttavat lapsia keskittymään. Harjoitteen avulla valmentaja voi tarvittaessa suunnitella toimenpiteitä, jotka auttavat luomaan lapsille entistäkin paremmat keskittymisen ja keskittymisen kehittämisen edellytykset.

 

Harjoite 2: Keskittymisrutiinit

Harjoitteessa valmentaja suunnittelee joko itse tai yhdessä lasten kanssa harjoitusryhmälle keskittymisrutiinit, jotka toteutetaan harjoituksissa aina samalla tavalla. Kun lapset oppivat rutiinit, ne helpottavat heitä saavuttamaan keskittymisen tilan ja luovat myös hyvän pohjan myöhemmälle ajattelun taitojen harjoittamiselle. Rutiinit suunnitellaan sellaisiksi, että lapset pitävät niistä ja liittävät niihin sekä tietoisesti että usein myös tiedostamattaan myönteisiä ajatuksia ja tunteita.

 

Harjoite 3: Keskittymistehtäviä harjoituksiin

Harjoitteessa esitellään neljä erilaista keskittymistehtävää, jotka valmentaja voi toteuttaa harjoittelun lomassa. Tehtävät harjoittavat lasten keskittymisen perustaitoja ja monipuolistavat samalla harjoittelua. Valmentaja suunnittelee etukäteen, mitkä harjoitukset milloinkin tehdään, ja harjoituksia toistetaan useita kertoja aina uudelleen, kunnes lapset saavuttavat niiden tarjoamat taidot. Lapset mm. harjoittelevat suuntaamaan huomion nuoraan, jonka päällä he kävelevät sekä jalkapohjien tuntemuksiin siinä. Keskittymiskykyä harjoitetaan antamalla lapsille erilaisia, hauskoja ja vaikeutuvia ohjeita, joihin heidän tulee reagoida, ja myös suuntaamalla huomio johonkin kohteeseen ja mittaamalla aikaa, kuinka kauan kestää, ennen kuin huomio herpaantuu. Lapsen aisteja ja niiden kautta keskittymistä herätellään rentouttavan keskittymishetki-harjoituksen avulla.

 

Harjoite 4: Alusta loppuun

Harjoitteessa harjoitellaan tarkkailemaan omaa keskittymisen suuntaamista sekä ylläpitämään huomio annetussa tehtävässä, kunnes tehtävä on suoritettu loppuun. Valmentaja antaa lapsille ensin aivan lyhyitä tehtäviä, joissa lapset saavat kokea, millä tavoin huomio säilyy suorituksessa alusta loppuun. Vähitellen keskittymisen vaatimusta vaikeutetaan.

 

Harjoite 5: Juttupussi-harjoitus

Harjoitteen tavoitteena on harjoittaa lasten keskittymisen ja ajattelun hallinnan taitoja opettamalla heitä siirtämään harjoitusta voimakkaasti häiritsevät jutut harjoituksen jälkeiseen aikaan. Harjoituksessa ryhmälle luodaan juttupussi, jonne aina tarvittaessa lapsi saa käydä viemässä lapun, johon hän on piirtänyt asian, joka häiritsi niin paljon, että oma ja mahdollisesti muidenkin harjoittelu häiriintyi pahasti. Harjoituksen lopuksi juttupussi avataan ja laput jaetaan takaisin lapsille. Jos mahdollista, asioista myös keskustellaan. Niin lapset tietävät, että lappujen  asiat ovat tärkeitä, vaikka ne laitettiin harjoituksen ajaksi pois mielestä.

 

Harjoite 6: Kummalliset ja lisääntyvät ohjeet

Harjoitteen tavoitteena on innostaa lapset huomaamattaankin hyvään keskittymisen tilaan antamalla heille ohjeita ja tehtäviä tavanomaisesta poikkeavilla, hauskoilla ja vähitellen vaikeutuvilla tavoilla. Kun lapset saavuttavat erityisen hyviä keskittymisen hetkiä, heitä kiitetään siitä. Tällä tavoin lapsia autetaan tiedostamaan, miltä hyvä keskittyminen tuntuu ja miten siihen tilaan pääsee.

 

Harjoite 7: Yhteinen keskittymismerkki                                       

Harjoitteessa ryhmälle sovitaan jokin yhteinen merkki, joka tarkoittaa sitä, että merkin saadessaan jokainen lapsi pysähtyy hetkeksi, miettii, mitä ja miten on tekemässä ja jatkaa sitten suorittamista oikein hienosti. Tällä tavoin lapsia autetaan huomioimaan oman keskittymisen merkitystä, ymmärtämään ja kuuntelemaan valmentajan ohjeita sekä palauttamaan hyvän harjoittelurauhan aina tarvittaessa.

 

Harjoite 8: Keskittyminen häiriön alla

Harjoitteessa valmentaja ja mahdollisesti lapset yhdessä tuottavat tahallaan erilaisia häiriötekijöitä harjoitukseen, jolloin päästään harjoittelemaan sitä, että keskittyminen saadaan palautettua pikaisesti ja jatkumaan hyvänä häiriöistä huolimatta. Harjoite harjoittaa tehokkaasti myös valmiuksia erilaisten yllättävien tilanteiden hallintaan erimerkiksi kilpailutilanteissa.