Keskittymisen perustaidot

Harjoite 2: Keskittymisvinkkejä käytäntöön

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymisvinkkejä käytäntöön

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Tässä harjoituksessa on esitetty nopeita, lajiharjoitusten lomassa suoritettavia käytännönharjoituksia, joita toistamalla urheilijoiden keskittymisen perustaidot kehittyvät.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoitukset suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä, eivätkä ne vie ylimääräistä aikaa.
  • Harjoituksia voidaan toistaa niin usein kuin halutaan, ja niin kauan kuin harjoituksesta tuntuu vielä olevan urheilijalle hyötyä.

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoitukset suoritetaan lajisuoritusten yhteydessä lajiharjoittelun tilassa.
  • Harjoituksissa ei tarvita erillisiä välineitä, paitsi vinkissä 3 valmentaja tai urheilija voi suunnitella  sopivia keskittymisen kohteita etukäteen harjoituslomakkeen avulla.

SUORITUSOHJEET

Lue läpi alla esitellyt vinkit, ja tulosta ne halutessasi mukaan lajiharjoituksiin.

Vinkit 1 ja 2 ovat helpompia. Vinkki 3 on vaativampi. Se vaatii suunnittelua etukäteen, ja sitä tulee toistaa monia kertoja sen toimivuuden varmistamiseksi.

 

VINKKI 1: Mihin keskityt?

Kysy urheilijalta harjoituksissa jonkin suorituksen jälkeen:

”Mihin keskityit äskeisessä suorituksessa?”

Kysy sen jälkeen uudestaan paremman tai huonomman suorituksen jälkeen:

”Mihin nyt keskityit?”

Lopuksi kysy ennen seuraavaa, kolmatta suoritusta:

”Mihin nyt uskot, että sinun tulisi keskittyä, jotta suorituksesta tulisi mahdollisimman onnistunut?”

Keskustelkaa lopuksi siitä, mitä keskittyminen tässä tarkoittaa:

Esimerkiksi: ”Sitä, että ei ajattele mitään muuta kuin keskittymisen kohteeksi sovittua asiaa seuraavassa suorituksessa.”

 

VINKKI 2: Ajatukset tehtävässä!

Kysy urheilijoilta ja pohtikaa ryhmässä hetken aikaa ennen lajisuoritusta:

”Mitä keinoja kukin käyttää siihen, että saa ajatukset pysymään itse valitussa tai valmentajan ehdottamassa asiassa koko suorituksen ajan?”

Seuraavan harjoituksen aikana pysähtykää muutaman kerran huomioimaan, ovatko ajatukset pysyneet hyvin tehtävissä ja onko käytössä ollut keinoja, joista alussa keskusteltiin. Jonkin pysähdyksen aikana urheilijoita voi pyytää vaihtamaan ajatusten mielessä pitämisen tapaa keskenään. Esimerkiksi jos Ville pitää ajatukset tehtävässä kertaamalla valmentajan ohjeita ja Maija taas ajattelee etukäteen onnistunutta suoritusta, kokeilevat he seuraavaan pysähdykseen asti toistensa keinoa arvioiden, toimiiko se paremmin vai huonommin kuin oma keino.

 

VINKKI 3: Avainsanat keskittymisen parantamiseksi

Kun tuntuu, että urheilijan keskittyminen on jollain tavalla herpaantunut, ei yleensä ole tuloksellista pyytää urheilijaa ”keskittymään paremmin”. Sen sijaan urheilijan tulee saada yksinkertainen, selvä ohje siitä, mihin hänen tulee huomionsa suunnata suoriutumisen kohentamiseksi. Lisäksi valmentajan tulee varmistaa, miten urheilija tai ryhmän tai joukkueen jäsenet itseasiassa ymmärtävät valmentajan tarjoaman ohjeen.

1. Suunnittele:

Suunnittele valmentajana halutessasi etukäteen jollekin tai kaikille ryhmäsi urheilijoille yksilöllisesti tai koko ryhmänä sopivia avainsanoja, jotka auttavat onnistuneeseen suoritukseen:

Esimerkiksi: Ville: ”Muista rytmi!”, Vesa: ”Sinulla on hyvä tekniikka, käytä sitä!”, Taina: ”Pidä vauhti yllä!",  Junnuryhmä: ”Muistakaa viikon tavoite: jalat yhdessä!

Voit myös urheilijoiden taitotason huomioiden pyytää urheilijoita itse kirjaamaan avainsanoja, jotka auttavat heitä keskittymään hyvin tietyssä suorituksessa. Voit käyttää apuna lomaketta.

2. Testaa:

Harjoituksissa kokeile antaa urheilijalle tai ryhmälle, jonka keskittyminen herpaantuu, etukäteen suunnittelemasi tai urheilijan itsensä suunnittelema, tarkka huomion suuntaamisen kohde eli avainsana. Tarkkaile, toimiiko ohje. Toista samaa ohjetta, kunnes olet varma sen toimivuudesta tai toimimattomuudesta. Kysy myös urheilijoilta ensimmäisillä kerroilla ohjeen annettuasi, mitä he tarkalleen ottaen ajattelivat juuri kyseisen ohjeen saatuaan. Tarkista siis näin, että urheilijat osaavat hyödyntää ohjeesi tarkoittamallasi tavalla.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: