Keskittymisen perustaidot

Harjoite 4: Keskittymistehtäviä

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymistehtäviä

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus on tehokas keskittymiskyvyn perusharjoitus, koska se vaatii tarkkaavaisuuden suuntaamista yhteen asiaan sekä ympäröivien sisäisten ja ulkoisten häiriötekijöiden sulkemista pois mielestä.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukset suoritetaan lajiharjoittelun yhteydessä.
 • Voidaan toistaa uudelleen aina haluttaessa.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset toteutetaan lajiharjoittelun yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
 • Ei välineitä

SUORITUSOHJEET

 1. Pyydä urheilijoita joko osana lajiharjoitusta tai esimerkiksi omaa vuoroa odottaessaan suorittamaan erilaisia keskittymistä vaativia tehtäviä. Alla on esimerkkitehtäviä, joita voi kokeilla. Lisäksi tehtäviä voi keksiä itse lisää tilanteen ja lajin mukaisesti.
 2. Kysy säännöllisin väliajoin urheilijoilta heitä motivoidaksesi, huomaavatko he, että jonkin monta kertaa toistetun tehtävän suorittaminen sujuu harjoittelun myötä helpommin.

 

Esimerkkejä tehtävistä:

 • ”Kerro kaverille, mitkä ohjeet itse sait edellisen suorituksesi jälkeen. Kysy sen jälkeen kaverilta, mitkä ohjeet hän sai ja kuuntele hänen vastauksensa tarkasti.”
 • ”Katso toisen urheilijan suoritus ja laske, kuinka monta kertaa hän liikkuu taaksepäin.” (muuta tähän jokin lajinomainen suorituksen osa, jota toivot urheilijan tarkkailevan)
 • "Laskekaa, kuinka monta askelta valmentajanne kävelee kaverin suorituksen aikana. Kun oma vuoro on lähellä, keskity kertaamaan, mihin aiot itse keskittyä seuraavassa suorituksessa.”

 

VINKKEJÄ!

 • Harjoitus sopii myös urheilijoille itsenäisesti toteutettavaksi siten, että urheilija itse päättää sopivina hetkinä hyödyntää harjoitusaikaa myös keskittymiskyvyn kehittämiseen.
 • Urheilija päättää jonkin tehtävän itselleen, jonka hän suorittaa keskittyneesti arvioiden sen jälkeen keskittymisensä laatua.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: