Keskittymisen perustaidot

Harjoite 6: Keskittymissuunnitelma harjoitukseen

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskittymissuunnitelma harjoitukseen

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Tietoisuus urheilijoiden keskittymistavoista lisääntyy, jolloin keskittymistaitoja voi jatkossa kehittää mahdollisimman tehokkaasti.
 • Harjoitus opettaa huomioimaan keskittymisen muutoksia ennakoivat merkit, jolloin niihin voidaan reagoida ennen kuin suoritukset häiriintyvät.
 • Harjoituksen avulla urheilija oppii suunnittelemaan harjoituksia niin, että suorituksien laatu säilyy korkeana loppuun asti.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen tulee varata aikaa noin 30 minuuttia ennen harjoituksen alkua.
 • Harjoitus toistetaan ainakin yhden kerran. Varsinaisen hyödyn saamiseksi suosittelemme harjoituksen toistamista kymmeniä kertoja, kunnes keskittymisen suunnittelusta on muodostunut urheilijalle rutiininomainen tapa varmistaa harjoittelun laatu.

TILA JA VÄLINEET

 • On suositeltavaa, että harjoitusta varten järjestetään rauhallinen tila, jossa urheilijoilla ja valmentajilla on mahdollisuus keskustella keskenään tehtävästä ja laaditusta suunnitelmasta.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet ja kynät.
 • Urheilijoiden kanssa voidaan käydä läpi esimerkki sulkapallosta helpottamaan harjoituksen kulun oivaltamista.

SUORITUSOHJEET

 • Harjoituksen voivat tehdä urheilijat tai valmentaja itse, tai valmentaja ja urheilijat yhdessä.
 • Aloittakaa keskustelemalla siitä, miksi keskittymisen suunnitelma parantaa harjoittelun laatua.
 • Esimerkiksi: ”Harjoituksen fyysinen ohjelma on usein suunniteltu etukäteen, jotta tiedetään, mitä tehdään ja jotta aika tulee käytettyä tehokkaasti, mutta niin, että kunto kestää loppuun asti. Vastaavalla tavalla toimii ihmisen psyykkinen harjoittelu -  se tulee yhtä lailla suunnitella, jotta harjoitus on laadukas ja säilyy sellaisena loppuun asti.”
 • Jakakaa sitten harjoitus lomakkeen avulla osiin ja suunnitelkaa ensin, minkälaista keskittymistä alla olevista vaihtoehdoista vaaditaan kussakin harjoitusosiossa:
  1. Kevyt keskittyminen: Ei haittaa, vaikka ajatukset välillä hieman vaeltelisivat. Keskitytään tekemään muutamaa asiaa yhtä aikaa. Ajatukset palautetaan kuitenkin tehtävään, kun herpaantuminen huomataan.
  2. Hyvä keskittyminen: Tehtävät vaativat hyvää tarkkaavaisuutta. Hyvä tarkkaavaisuus syntyy, kun urheilija on kiinnostunut asiasta ja ymmärtää harjoittelun merkityksellisyyden – herätä kiinnostus!
  3. Huippukeskittyminen: Tehtävät onnistuvat vain erittäin laadukkaan keskittymisen vallitessa. Tätä tarvitaan esimerkiksi uusia tai riskialttiita tai erityisen vaikeita harjoituksia suoritettaessa. Tarkkaile keskittymistä ja reagoi muutoksiin välittömästi. Huomioi, että huippukeskittymistä ei voi pitää yllä koko harjoituksen aikaa, vaan keskittymishuippujen välillä palaudutaan ja saadaan silti mahdollisimman suuri hyöty harjoittelusta!
 • Suunnitelkaa seuraavaksi käytännönläheiset keinot ja tavat, joilla haluttu keskittymisen taso tullaan saavuttamaan.
 • Arvioikaa harjoituksen lopuksi ja kirjatkaa lomakkeeseen, miten keskittyminen sujui verrattuna suunnitelmaan.
 • Huomioikaa opitut asiat ja oivallukset, ja käyttäkää niitä jatkossa tuottamaan yhä laadukkaampaa keskittymistä harjoituksiin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: