Keskittymisen perustaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Keskittymisen perustaitojen tavoitteita:

  • Urheilijat tunnistavat yhä yksityiskohtaisemmin omia keskittymisen tapoja ja taitoja.
  • Urheilijat oppivat menetelmiä, joiden avulla he pystyvät vaikuttamaan omaan keskittymiseensä.
  • Urheilijat motivoituvat harjoittelemaan keskittymistä yhä rutiininomaisemmin.

 

Perustaitojen harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä perustaitojen tasolla

Harjoite auttaa urheilijaa tutustumaan vielä paremmin omaan keskittymiskykyynsä  ja siihen, mitä hyötyä keskittymiskyvyn harjoittelusta on. Harjoitteessa urheilijat vastaavat omaan keskittymiseensä liittyviin kysymyksiin kirjallisesti tai keskustellen. Kysymykset sopivat myös hyvin henkilökohtaisten keskustelujen pohjaksi.

Harjoite 2: Keskittymisvinkkejä käytäntöön

Harjoitteessa esitettyjen nopeiden, lajisuoritusten lomassa suoritettavien harjoitusvinkkien avulla urheilijoiden keskittymisen perustaidot, kuten keskittymisen suuntaaminen suorituksen kannalta olennaisiin asioihin kehittyvät. Harjoitteissa urheilijoilta mm.kysytään, mihin he milloinkin keskittyvät ja miten, miten keskittyminen kullakin säilyy ja minkälaiset avainsanat auttavat keskittymisen suntaamisessa kaikkein tarkoituksenmukaisimmin.

Harjoite 3: Keskittymisen tarkkailupäiväkirja

Tavoitteena on, että urheilija tarkkailee omaa keskittymistään ja oivaltaa tämän tarkkailun avulla, miten oma keskittyminen vaihtelee ja miten keskittymisen vaihtelu vaikuttaa suoriutumiseen. Harjoitteessa urheilija täyttää keskittymiseen liittyvää harjoituspäiväkirjaa vähintään viikon ajan.

Harjoite 4: Keskittymistehtäviä

Tavoitteena on harjoittaa taitavuutta sulkea erilaisia, lajinomaisiin tilanteisiin liittyviä häiriötekijöitä pois mielestä samalla, kun keskittyy annettuun tehtävään. Harjoitteessa urheilijoille annetaan monipuolisia ja hauskojakin keskittymistehtäviä esimerkiksi lajisuoritusten välillä suoritettaviksi.

Harjoite 5: Erilaiset keskittymisminuutit

Tavoitteena on harjoittaa huomion kohteen suuntaamista ja säilyttämistä sekä keskittymisen kohteen vaihtamista. Tavoitteena on myös oivaltaa, että keskittymisen tapa on jokaisella yksilöllinen ja että erilaiset keskittymisen tavat saavat aikaa nopeita muutoksia omassa vireystilassa ja tunnetilassa. Harjoitteessa urheilijat ohjataan keskittymään aina minuutin ajan tietyllä tavalla ja vaihtamaan erilaiseen tapaan seuraavan minuutin ajaksi.

Harjoite 6: Keskittymissuunnitelma harjoitukseen

Tavoitteena on tulla hyvin tietoiseksi omista keskittymisen tavoista koskien kokonaista lajiharjoitusta ja siihen liittyviä tilanteita, kuten alku- ja loppuverryttelyä ja harjoituksen erilaisia vaiheita. Harjoite opettaa myös huomaamaan keskittymisen huononemista ennakoivat merkit ja  oivaltamaan, että keskittymisen vaihtelu voidaan suunnitella etukäteen, jolloin harjoituksen laatu ei pääse huononemaan merkittävästi. Harjoitteessa urheilijat ja halutessaan myös valmentajat suunnittelevat vaadittavan keskittymisen laadun ja keinot etukäteen koskien tulevaa lajiharjoitusta.