Keskittymisen perustaidot

Tietoiskut

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Tietoiskut keskittymisen perustaidoista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua, jotka liittyvät keskittymiseen urheilusuorituksissa. Nämä viisi perusasiaa on olennaista tietää, jotta keskittymisen perustaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tietoiskuja voi käyttää myös keskustelujen herättelijöinä tai vauhdittajina sekä perusteltaessa urheilijoille harjoitusten merkityksellisyyttä.

 

TIETOISKU 1

Keskittymiskykyä tulee perustaitojen vaiheessa harjoitella myös tietoisesti niin, että urheilijat tietävät harjoittelun kohdistuvan esimerkiksi tekniikan oppimisen ohella myös keskittymisen taitojen kehittämiseen.

TIETOISKU 2

Keskittymisen häiriintyminen voi johtua sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä, joista sisäisiä ovat esimerkiksi häiritsevät ajatukset tai tuntemukset ja ulkoisia esimerkiksi sää, yleisö tai välineet.

TIETOISKU 3

Keskittymiskyky voidaan jakaa osataitoihin, joita ovat: taito suunnata tarkkaavaisuus olennaisiin asioihin, taito säilyttää tarkkaavaisuus valitussa asiassa, taito sulkea sisäiset/ulkoiset häiriötekijät pois mielestä tai käsitellä ne niin, että suoritus ei häiriinny ja taito palauttaa tarkkaavaisuus tehtävään sen häiriydyttyä.

TIETOISKU 4

Keskittymiskyky kehittyy tehokkaasti, kun urheilija oppii tunnistamaan tapansa keskittyä ja tarkkailee keskittymistään huomioiden, miten erilaiset ajatukset ja tekemiset vaikuttavat keskittymisen laatuun.

TIETOISKU 5

Huippukeskittymistä ei voi ylläpitää kovin pitkiä aikoja kerrallaan, vaan taitavuus perustuu ennemmin siihen, että havaitsee nopeasti keskittymisen herpaantumisen ja osaa palauttaa sen ennen kuin suoritus häiriintyy merkittävästi.